Реферат на тему: Історичний аспект правового регулювання оплати праці в Україні Заробітна плата, в тому числі додаткове матеріальне стимулювання працівників у виді преміювання, є однією з основних проблем трудового права протягом усього періоду історичного розвитку України, як держави. При дослідженні...

Подробнее

Реферат на тему: Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою Одним з важливих напрямів державної політики незалежної України є забезпечення сприятливих умов для поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, створення рівних прав з чоловіками для участі у різних...

Подробнее

Реферат на тему: Презумпція знання закону у кримінальному праві України Ефективне оновлення чинного законодавства, викорінення з нього різного роду протиріч, архаїзмів, колізій значною мірою залежить від знання та застосування правових презумпцій. Зазначене безпосередньо стосується і кримінально-правових відносин. На даний час,...

Подробнее

Реферат на тему: Перспективи впровадження в експертну практику автоматизованих ідентифікаційних систем ?????????r?цнення національної безпеки. Враховуючи всі наявні об’єктивні причини, стає очевидним, що проблема створення власного національного аналога автоматизованої дактилоскопічної ідентифікаційної системи є нагальною. Впровадження АДІС передбачає використання високоякісних телекомунікаційних мереж,...

Подробнее

Реферат на тему: Аспекти судових експертиз gdBO Невтомним, безкорисним і надійним помічником у цій нелегкій справі є знання. Необхідно постійно вдосконалювати професійну майстерність, наполегливо оволодівати наукою встановлення істини, вчитися мистецтву доказування. Безумовно, що при цьому слід знати порядок провадження експертиз,...

Подробнее

Реферат на тему: Захист прав учасників кримінального судочинства спецпідрозділами судової міліції «Грифон»: проблеми оскарження Прийняття 23 грудня 1993 року закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» стало початком формування принципово нового правового інституту — державного захисту...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття та зміст криміналістичних обліків та реєстрації істичний облік — це система реєстрації всієї криміналістичної інформації, яку використовують як під час розкриття й розслідування злочинів, так і в профілактичній та адміністративно-правовій практиці. Кримінальна реєстрація — це обліки...

Подробнее

Реферат на тему: Сутність та класифікація об’єктів інтелектуальної власності На даному етапі ринкових відносин об’єкти інтелектуальної власності створюють значну частку активів підприємств найбільш розвинених економік. Про те, що інтелектуальна власність „виступає» як товар, свідчить світовий досвід, який показує, що питома...

Подробнее

Реферат на тему: Бокаріус М.С. – основоположник судово-медичної експертизи Першим етапом розвитку української радянської криміналістики як науки є етап пов’язаний з виникненням і першим досвідом використання кріміналістичних прийомів і засобів в кримінальному процесі дореволюційної Росії – це період до жовтня...

Подробнее

Реферат на тему: Автоматизована дактилоскопічна універсальна пошукова система «Калина» gdl#Ue ніж постійно супроводжувати власну базу даних. Оскільки введення основних масивів вихідної інформації, їх попередня обробка та створення пошукових образів дактилоскопічних об’єктів передбачається на районному рівні, то на автоматизованих робочих місцях...

Подробнее
Страница 132 из 648« Первая...102030...130131132133134...140150160...Последняя »