Основні проблеми та напрями протидії злочинності в сфері експлуатації електронно-обчислювальних систем (реферат)

0 Comment on Основні проблеми та напрями протидії злочинності в сфері експлуатації електронно-обчислювальних систем (реферат)

Основні проблеми та напрями протидії злочинності в сфері експлуатації електронно-обчислювальних систем В останні роки відмічається тенденція негативного впливу інформаційних технологій на діяльність окремих економічних суб’єктів та органів влади і управління. Ця проблема є досить актуальною і в останні роки розроблялась...

Continue Reading

Юридичні гарантії права на працю та їх значення в умовах ринкової економіки (реферат)

0 Comment on Юридичні гарантії права на працю та їх значення в умовах ринкової економіки (реферат)

Юридичні гарантії права на працю та їх значення в умовах ринкової економіки Перехід України до відносин ринкової економіки, важливість права на працю в житті людей, його конституційне закріплення як одного з основних соціально-економічних прав громадян, особливе місце, яке воно займає...

Continue Reading

Визначення та класифікація функцій громадських організацій України (реферат)

0 Comment on Визначення та класифікація функцій громадських організацій України (реферат)

Визначення та класифікація функцій громадських організацій України Наприкінці XX століття Україна стала на шлях реформування суспільства і держави. Фундаментальні соціально-політичні реформи, перехід до ринкових відносин в економіці, створення демократичних інститутів, розвиток принципів суверенітету та народовладдя сприяло зростанню громадської активності українських...

Continue Reading

Поняття зобов\’язань із відшкодування шкоди (реферат)

0 Comment on Поняття зобов\’язань із відшкодування шкоди (реферат)

Поняття зобов’язань із відшкодування шкоди Сучасна Україна відновлює і розвиває приватноправові традиції, засновані на положеннях римського права, враховуючи сучасний світовий досвід. Прикладом цього є новий Цивільний кодекс України, що закріплює і розвиває в своїх правилах прогресивні постулати цивілістики. Глава 82...

Continue Reading

Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України (реферат)

0 Comment on Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України (реферат)

Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України Постановка проблеми співвідношення категорій і понять бюджетного права України обумовлена передусім тим, що в основі будь-якої системи наукового знання лежить певний понятійно-категорійний апарат, що обов’язково визначається специфікою об’єкта дослідження тієї чи іншої...

Continue Reading

Право на охорону здоров’я у конституціях країн СНД: порівняльно-правовий аналіз (реферат)

0 Comment on Право на охорону здоров’я у конституціях країн СНД: порівняльно-правовий аналіз (реферат)

Право на охорону здоров’я у конституціях країн СНД: порівняльно-правовий аналіз Життя і здоров’я людини — це найвищі соціальні цінності держави і суспільства, які мають вагомий вплив на їх розвиток. Здоров’я населення є одним з найважливіших показників рівня соціально-економічного та екологічного...

Continue Reading

Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин (реферат)

0 Comment on Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин (реферат)

Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин Громадяни наділені цілою низкою прав і свобод, для здійснення яких їм необхідно звертатися до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. Правовідносини у публічній сфері можуть виникати також з ініціативи...

Continue Reading

Особливості регулятивного потенціалу правової культури (реферат)

0 Comment on Особливості регулятивного потенціалу правової культури (реферат)

Особливості регулятивного потенціалу правової культури У сучасних умовах, коли відбувається глибока трансформація суспільного буття, зміна соціальних цінностей, норм діяльності та поведінки людей, особливого значення набуває ефективне нормативно-правове упорядкування процесів суспільного розвитку. Успішне вирішення цього завдання зумовлює підвищення ролі та значення...

Continue Reading

Проблеми організації та здійснення правової освіти сільського населення (на прикладі Хмельницької області) (реферат)

0 Comment on Проблеми організації та здійснення правової освіти сільського населення (на прикладі Хмельницької області) (реферат)

Проблеми організації та здійснення правової освіти сільського населення (на прикладі Хмельницької області) Питання правової освіти та правового виховання населення завжди перебували у центрі уваги науковців та практиків, особливо у період радянської держави. Після проголошення незалежності в Україні проблемам правової освіти,...

Continue Reading

Криміналістична техніка і теорія оперативно-розшукової діяльності (реферат)

0 Comment on Криміналістична техніка і теорія оперативно-розшукової діяльності (реферат)

Криміналістична техніка і теорія оперативно-розшукової діяльності Усвідомлена суспільством потреба наукового обгрунтування системи таких оперативно розшукових заходів, їх напрацювання й практичної реалізації завади була і є залежною від досягнень науки і техніки. Це у кінцевому рахунку і обумовило свого часу зародження...

Continue Reading