Становлення та розвиток аграрного права України (реферат)

0 Comment on Становлення та розвиток аграрного права України (реферат)

Реферат на тему: Становлення та розвиток аграрного права України Сільськогосподарське (аграрне) право є відносно новою галуззю в системі права України. Її формування свого часу відіграло значну роль у підвищенні ефективності правового регулювання суспільних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва. Дедалі більше...

Continue Reading

Економічна злочинність у період переходу від соціалістичної до ринкової економіки (реферат)

0 Comment on Економічна злочинність у період переходу від соціалістичної до ринкової економіки (реферат)

Реферат на тему: Економічна злочинність у період переходу від соціалістичної до ринкової економіки Результати кримінологічних досліджень дають підстави стверджувати, що характер причин та умов економічної злочинності безпосередньо пов’язаний з характером і елементами певної економічної системи. Це твердження знаходить своє вираження...

Continue Reading

Нантський едикт 1598 року – перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції (реферат)

0 Comment on Нантський едикт 1598 року – перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції (реферат)

Реферат на тему: Нантський едикт 1598 року – перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції Більшість держав світу підписалися за цей шляхетний принцип, який багато разів згадується в міжнародних деклараціях. Однак навіть сьогодні в багатьох країнах релігійна нетерпимість і...

Continue Reading

Ознаки і методи виявлення інсценувань навмисних вбивств (реферат)

0 Comment on Ознаки і методи виявлення інсценувань навмисних вбивств (реферат)

Реферат на тему: Ознаки і методи виявлення інсценувань навмисних вбивств Аналіз наукових і практичних досліджень стосовно тематики вбивств, пов’язаних з інсценуванням, свідчать про її недостатню розробку. Такі науковці, як В.П. Бахін, В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько, В.П. Колмоков, Ю.П. Аленін та деякі інші вивчали проблему розкриття...

Continue Reading

Правова природа бюджету (реферат)

0 Comment on Правова природа бюджету (реферат)

Реферат на тему: Правова природа бюджету Дослідження правової природи фiнансово-правових актів показало, що між матеріальним змістом акта i його правовою формою існує тісний зв’язок. Залежно від того, яку сферу фінансової діяльності Української держави відображає той чи інший акт, яка суспільна...

Continue Reading

Законне представництво у стадії порушення кримінальної справи (реферат)

0 Comment on Законне представництво у стадії порушення кримінальної справи (реферат)

Реферат на тему: Законне представництво у стадії порушення кримінальної справи Законний представник обвинувачуваного, потерпілого чи позивача повинен стати самостійним суб’єктом процесуальної діяльності, який, відповідно до закону, вступає у справу з метою захисту прав та законних інтересів особи в силу об’єктивних...

Continue Reading

Правові заходи щодо впорядкування судочинства гетьманщини (1648-1763) (реферат)

0 Comment on Правові заходи щодо впорядкування судочинства гетьманщини (1648-1763) (реферат)

Реферат на тему: Правові заходи щодо впорядкування судочинства гетьманщини (1648-1763) Гетьманщина – це усталена у науковій літературі назва відновленої української національної держави, яка існувала впродовж 1648-1782 рр. У ході національно-визвольної війни з-під влади Речі Посполитої влада гетьманської України поступово замінила...

Continue Reading

Галицький становий сейм: історія становлення та діяльність(1775-1845 рр.) (реферат)

0 Comment on Галицький становий сейм: історія становлення та діяльність(1775-1845 рр.) (реферат)

Реферат на тему: Галицький становий сейм: історія становлення та діяльність(1775-1845 рр.) У 1775 р. в Галичині патентом від 13 червня 1775 р. був створений Галицький становий сейм (Landst(nde), або так звані Стани крайові [7, с.98]. Це був провінційний становий сейм, організований за...

Continue Reading

Про недійсність умов трудового договору (реферат)

0 Comment on Про недійсність умов трудового договору (реферат)

Реферат на тему: Про недійсність умов трудового договору Одним з аспектів дослідження трудового договору є проблеми, пов’язані з визнанням недійсними його умов. Переважно «недійсними» вважають умови, що не мають законної сили. За трудовим законодавством, такими, що не мають законної сили,...

Continue Reading

Становлення української державності на далекому сході у 1917-1922 рр. (реферат)

0 Comment on Становлення української державності на далекому сході у 1917-1922 рр. (реферат)

Реферат на тему: Становлення української державності на далекому сході у 1917-1922 рр. Мова йде про так званий Зелений Клин, або Зелену Україну чи Нову Україну. Ця назва з’явилася у кінці XIX ст. внаслідок масового заселення українцями півдня далекосхідного регіону Російської імперії...

Continue Reading