Судово-психологічна експертиза: поняття, предмет та методика (реферат)

0 Comment on Судово-психологічна експертиза: поняття, предмет та методика (реферат)

Реферат на тему: Судово-психологічна експертиза: поняття, предмет та методика Юридична природа кожного процесуального інституту повинна бути чітко визначена теорією права. Лише за цієї умови можна досягнути встановлення ролі кожного окремого інституту в здійсненні правосуддя, а це означає домогтися правильного використання...

Continue Reading

Співвідношення понять "Міжнародна технічна допомога" та "Міжнародна гуманітарна допомога" (реферат)

0 Comment on Співвідношення понять "Міжнародна технічна допомога" та "Міжнародна гуманітарна допомога" (реферат)

Реферат на тему: Співвідношення понять «Міжнародна технічна допомога» та «Міжнародна гуманітарна допомога» Важливе значення для реформування економіки та поліпшення соціальних умов суспільства мають ресурси, що надходять в Україну з-за кордону. До них належать кошти, речі, результати інтелектуальної власності та інші...

Continue Reading

Детермінанти правозастосувального розсуду (реферат)

0 Comment on Детермінанти правозастосувального розсуду (реферат)

Реферат на тему: Детермінанти правозастосувального розсуду Однією з найактуальніших проблем сучасного правозастосування є проблема розсуду суб’єктів, які уповноважені впроваджувати у життя юридичні норми. Особливу увагу привертає питання оптимізації меж такого розсуду з тим, щоб, з одного боку, кваліфікований та добросовісний...

Continue Reading

Оціночні поняття у проекті нового кримінального кодексу України (реферат)

0 Comment on Оціночні поняття у проекті нового кримінального кодексу України (реферат)

Реферат на тему: Оціночні поняття у проекті нового кримінального кодексу України У законодавстві сучасної української держави йде процес оновлення та вдосконалення відповідно до нових суспільних відносин. Це зумовлює створення проектів нових нормативно-правових актів. Об’єктом нашої уваги став проект Кримінального кодексу...

Continue Reading

Соціальна зумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у відносинах банкрутства в Україні (реферат)

0 Comment on Соціальна зумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у відносинах банкрутства в Україні (реферат)

Реферат на тему: Соціальна зумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у відносинах банкрутства в Україні Формування ринкових відносин в Україні, розвиток підприємництва, виникнення багатоукладної економіки природно спричинили необхідність докорінного перегляду комплексу законів про господарські злочини, який було сформовано в період жорсткого...

Continue Reading

Співвідношення принципів диспозитивності та публічності цивільного процесуального права України (реферат)

0 Comment on Співвідношення принципів диспозитивності та публічності цивільного процесуального права України (реферат)

Реферат на тему: Співвідношення принципів диспозитивності та публічності цивільного процесуального права України Публічність як державно-правовий принцип закріплена у ч.2 ст.3, ч.2 ст.6, ч.2 ст.19, п. 2 ст.121, статтях 124 і 129 Конституції України. Відповідно до ч.2 ст.3 Конституції, “права і...

Continue Reading

Проблеми забезпечення відповідності законодавства України європейській конвенції про захист прав та основних свобод людини: загальнотеоретична характе

0 Comment on Проблеми забезпечення відповідності законодавства України європейській конвенції про захист прав та основних свобод людини: загальнотеоретична характе

Реферат на тему: Проблеми забезпечення відповідності законодавства України європейській конвенції про захист прав та основних свобод людини: загальнотеоретична характеристика Стаття 33 європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі – Конвенція) встановлює, що будь-яка Висока Договірна Сторона може...

Continue Reading

Проблеми викладання прав людини у вищих навчальних закладах (реферат)

0 Comment on Проблеми викладання прав людини у вищих навчальних закладах (реферат)

Реферат на тему: Проблеми викладання прав людини у вищих навчальних закладах Пропонована стаття присвячена проблемі викладання прав людини у вищих навчальних закладах. Автор аналізує досвід викладання прав людини у вузах України. За результатами досліджень зроблені відповідні висновки, що заслуговують на...

Continue Reading

Детермінанти правозастосувального розсуду (реферат)

0 Comment on Детермінанти правозастосувального розсуду (реферат)

Реферат на тему: Детермінанти правозастосувального розсуду Однією з найактуальніших проблем сучасного правозастосування є проблема розсуду суб’єктів, які уповноважені впроваджувати у життя юридичні норми. Особливу увагу привертає питання оптимізації меж такого розсуду з тим, щоб, з одного боку, кваліфікований та добросовісний...

Continue Reading

Основні етапи становлення і розвитку ідеї суверенітету державної влади (реферат)

0 Comment on Основні етапи становлення і розвитку ідеї суверенітету державної влади (реферат)

Реферат на тему: Основні етапи становлення і розвитку ідеї суверенітету державної влади У статті здійснено періодизацію процесу розвитку ідеї суверенітету державної влади, виявлено закономірності та особливості становлення цієї ідеї. Відтак визначено характерні риси суверенної державної влади у сучасній теорії держави....

Continue Reading