Реферат на тему: Підготовка прокурора до судових дебатів Закони України від 21 червня та 12 липня 2001 р. «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України», зміни й доповнення до Кримінально-процесуального кодексу (КПК) України є частиною судово-правової реформи і мають на меті подальшу демократизацію...

Подробнее

Реферат на тему: Кримінальна відповідальність юридичних осіб за господарські злочини У зв’язку з переходом до ринкової економіки та зумовленою цим потребою зміни кримінального законодавства і пристосування його до нових соціально-політичних і економічних умов у кримінально-правовій літературі відродився давній спір про...

Подробнее

Реферат на тему: Експертиза показань осіб, які беруть участь у кримінальному процесі Питання про перевірку достовірності показань осіб, які беруть участь у кримінальному процесі шляхом судово-психологічної експертизи не є новим. Уже Ганс Гросс у 1898 р. і його колеги по журналу «Архів...

Подробнее

Реферат на тему: Договір як підстава виникнення заставних зобов’язань Серед інших цивільно-правових способів забезпечення зобов’язань важливу роль відіграє застава. Особливого значення набуває застава в умовах переходу до ринкової економіки. Застава як спосіб забезпечення є складним юридичним та соціальним явищем. Згідно...

Подробнее

Реферат на тему: Внесок Михайла Лозинського у розвиток основ конституційного права Михайло Лозинський посідає особливе місце в історії правової думки України своїми ґрунтовними працями з державного (конституційного) права. Його можна назвати творцем своєрідних конституційних документів, які, безперечно, збагачують політику і...

Подробнее

Реферат на тему: Усвідомлення потерпілим порушення суб’єктивних прав, як необхідна умова виникнення права на відшкодування моральної шкоди На сучасному етапі розвитку світової спільноти проблема прав і свобод людини є домінуючою. В цьому напрямі прийнято ряд міжнародних нормативно-правових актів, які визнають...

Подробнее

Реферат на тему: Об’єктивна сторона контрабанди Визначення складу злочину шляхом встановлення в законі його об’єктивних і суб’єктивних ознак є однією з гарантій обґрунтованого притягнення особи до кримінальної відповідальності. Як елемент складу злочину об’єктивна сторона охоплює ознаки, які характеризують злочин з...

Подробнее

Реферат на тему: Контроль за законністю дій і рішень органів досудового розслідування як самостійна функція суду Конституцією України суд наділяється значенням основного гаранта, що забезпечує захист прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина. Саме на суд як на орган...

Подробнее

Реферат на тему: Представництво сторін у виконавчому провадженні Конституцією України не лише визначене широке коло прав громадян, але й встановлені дієві гарантії їх реалізації. Однією з таких гарантій є право на захист суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів. Найбільш повному...

Подробнее

Реферат на тему: Органи самоврядування на західноукраїнських землях (1921-1939 рр.) За ризьким мирним договором, підписаним 18 березня 1921 р., до Польщі відійшли західна частина Білорусії, де проживало близько 80% білорусів (поляки на цій території становили близько 10% всього населення), і західна частина...

Подробнее
Страница 118 из 648« Первая...102030...116117118119120...130140150...Последняя »