Суспільно-трудові відносини та їх правове регулювання (реферат)

0 Comment on Суспільно-трудові відносини та їх правове регулювання (реферат)

Реферат на тему: Суспільно-трудові відносини та їх правове регулювання Донедавна вважали, що підставою розмежування сфери трудового права, тобто визначення тих трудових відносин, на які поширюється законодавство про працю, є форма власності, у межах якої виникають ці трудові відносини. Оскільки ж...

Continue Reading

Запобігання помилкам у кваліфікації злочинів (реферат)

0 Comment on Запобігання помилкам у кваліфікації злочинів (реферат)

Реферат на тему: Запобігання помилкам у кваліфікації злочинів Питання про запобігання помилок у кваліфікації злочинів має важливе теоретичне і практичне значення. Його правильне вирішення пов’язане з вирішенням важливого соціального і правового завдання забезпечення правильного застосування кримінального закону та зміцнення законності...

Continue Reading

Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення (реферат)

0 Comment on Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення (реферат)

Реферат на тему: Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення Конституцією України земля визнана основним національним багатством держави і перебуває під особливою охороною (ст.14). Це зумовлено тими важливими функціями, які виконує земля у суспільстві, а також її унікальними властивостями, якими не...

Continue Reading

Проблема рівноправності жінки в працях Михайла Павлика (реферат)

0 Comment on Проблема рівноправності жінки в працях Михайла Павлика (реферат)

Реферат на тему: Проблема рівноправності жінки в працях Михайла Павлика Початки жіночого руху на українських землях у рамках як Російської, так і Австро-Угорської імперії збіглися з хвилею національного відродження, з початком консолідації національно-демократичних сил і творення політичних партій. Історія жіночого...

Continue Reading

Єдність правового регулювання і уніфікація в трудовому праві (реферат)

0 Comment on Єдність правового регулювання і уніфікація в трудовому праві (реферат)

Реферат на тему: Єдність правового регулювання і уніфікація в трудовому праві Необхідність єдності і диференціації правового регулювання трудових відносин викликана передусім самим характером цих відносин. У межах кожного інституту трудового права є загальні норми, які виражають єдність регулювання тих чи...

Continue Reading

Цивільне право за вірменським статутом 1519 р. (реферат)

0 Comment on Цивільне право за вірменським статутом 1519 р. (реферат)

Реферат на тему: Цивільне право за вірменським статутом 1519 р. Аналіз правового регулювання статусу вірменської громади у Галичині зумовлений відсутністю комплексного історико-правового дослідження у цій сфері, що є актуальним для розвитку вітчизняної історико-правової науки, сучасної вірменської громади Галичини, а також вірмено-українських...

Continue Reading

Цивільне право за вірменським статутом 1519 р. (реферат)

0 Comment on Цивільне право за вірменським статутом 1519 р. (реферат)

Реферат на тему: Цивільне право за вірменським статутом 1519 р. Аналіз правового регулювання статусу вірменської громади у Галичині зумовлений відсутністю комплексного історико-правового дослідження у цій сфері, що є актуальним для розвитку вітчизняної історико-правової науки, сучасної вірменської громади Галичини, а також вірмено-українських...

Continue Reading

Соціально-правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) (реферат)

0 Comment on Соціально-правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) (реферат)

Реферат на тему: Соціально-правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) У сучасних умовах утвердження незалежної України першочерговим завданням є максимальне забезпечення здійснення основних прав людини і громадянина. Важливим, як видається, є забезпечення прав національним меншинам, які проживають в Україні....

Continue Reading

Організаційна структура системи органів прокуратури: стан та напрями удосконалення (реферат)

0 Comment on Організаційна структура системи органів прокуратури: стан та напрями удосконалення (реферат)

Реферат на тему: Організаційна структура системи органів прокуратури: стан та напрями удосконалення Ефективність діяльності прокуратури здебільшого залежить від того, як організована система органів прокуратури. Формування і подальші зміни організаційної структури органів прокуратури здійснювались звичайно під впливом політичних рішень. Це торкається...

Continue Reading

Сутність охорони творчої діяльності в сфері кабельного телебачення (методологічний підхід) (реферат)

0 Comment on Сутність охорони творчої діяльності в сфері кабельного телебачення (методологічний підхід) (реферат)

Реферат на тему: Сутність охорони творчої діяльності в сфері кабельного телебачення (методологічний підхід) Зміна згідно ст.З Конституції України пріоритетів правової охорони, зокрема правового регулювання відносин інтелектуальної власності, і поява приватної ініціативи привели до нових якісних змін, зокрема безперервно збільшується кількість...

Continue Reading