Категорія "ділова репутація" в цивільному праві (реферат)

0 Comment on Категорія "ділова репутація" в цивільному праві (реферат)

Реферат на тему: Категорія «ділова репутація» в цивільному праві З розбудовою демократичного суспільства в Україні, сьогодні також спостерігається інтенсивний розвиток ділового обороту – громадяни та підприємства розвивають власний діловий потенціал, налагоджують економічні та організаційні зв’язки з національними та міжнародними оргнізаціями,...

Continue Reading

Транскордонний злочин як вид міжнародного злочину (реферат)

0 Comment on Транскордонний злочин як вид міжнародного злочину (реферат)

Реферат на тему: Транскордонний злочин як вид міжнародного злочину Поділ поняття міжнародного злочину як складова визначення його об’єму. Аналіз поняття міжнародного злочину пов’язаний з визначенням його об’єму, який своєю чергою розкривається через його поділ. При цьому поняття міжнародного злочину, яке...

Continue Reading

Колективні трудові спори за сучасним польським трудовим правом (реферат)

0 Comment on Колективні трудові спори за сучасним польським трудовим правом (реферат)

Реферат на тему: Колективні трудові спори за сучасним польським трудовим правом Нові соціально-політичні і економічні реалії посткомуністичної Польщі зумовили появу в трудовому праві інституту колективних спорів. У Польській Народній Республіці страйк хоч і не був формально заборонений, проте однозначно трактувався...

Continue Reading

Криміналістичні різновиди негативних обставин (реферат)

0 Comment on Криміналістичні різновиди негативних обставин (реферат)

Реферат на тему: Криміналістичні різновиди негативних обставин У теорії кримінально-процесуального права та в криміналістиці, як і в інших галузях науки, дослідження сукупності об’єктів завжди починається з їх класифікації. Класифікація як один із методів пізнання сприяє встановленню властивостей окремих об’єктів та...

Continue Reading

Письма форма трудового договору (реферат)

0 Comment on Письма форма трудового договору (реферат)

Реферат на тему: Письма форма трудового договору Трудовий договір, як і будь-який інший, має зміст і форму. Зміст трудового договору становлять умови праці, визначені як на підставі діючого законодавства, так і за угодою сторін. Форма в свою чергу визначає, якими...

Continue Reading

Поняття та правова природа давності в цивільних правовідносинах (реферат)

0 Comment on Поняття та правова природа давності в цивільних правовідносинах (реферат)

Реферат на тему: Поняття та правова природа давності в цивільних правовідносинах Усе відбувається в часі. Його вплив відображається і на цивільних правовідносинах, а відтак суб’єктивні цивільні права та обов’язки, що становлять зміст правовідносин, завжди існують у часі. Початок або межу...

Continue Reading

Створення перших прообразів вищих державних представницьких органів на території нинішньої Канади (реферат)

0 Comment on Створення перших прообразів вищих державних представницьких органів на території нинішньої Канади (реферат)

Реферат на тему: Створення перших прообразів вищих державних представницьких органів на території нинішньої Канади Канада є однією з найменше досліджених вітчизняними науковцями країн, а проте державотворчий досвід цієї країни міг би бути використаний і в Україні. Особливого значення набуває дослідження...

Continue Reading

Тлумачення й кваліфікація норм права та кваліфікація правовідносин у міжнародному приватному праві (реферат)

0 Comment on Тлумачення й кваліфікація норм права та кваліфікація правовідносин у міжнародному приватному праві (реферат)

Реферат на тему: Тлумачення й кваліфікація норм права та кваліфікація правовідносин у міжнародному приватному праві Перед заінтересованими особами, що є учасниками певних відносин, а також перед судом чи іншим органом, які повинні вирішити спір з “іноземним елементом”, виникають проблеми, пов’язані...

Continue Reading

Декрети народної ради закарпатської України з питань прав громадян та їхнього захисту (1944-1945 рр.) (реферат)

0 Comment on Декрети народної ради закарпатської України з питань прав громадян та їхнього захисту (1944-1945 рр.) (реферат)

Реферат на тему: Декрети народної ради закарпатської України з питань прав громадян та їхнього захисту (1944-1945 рр.) У жовтні 1944 р. територія Закарпаття була визволена від німецької окупації. На цей час Закарпатська Україна ще формально, за Сен-Жерменським договором, вважалася складовою частиною...

Continue Reading

Загальна характеристика об’єкта контрабанди (реферат)

0 Comment on Загальна характеристика об’єкта контрабанди (реферат)

Реферат на тему: Загальна характеристика об’єкта контрабанди Важливість дослідження об’єктивних ознак контрабанди полягає у тому, що вони мають вирішальне значення для правильної оцінки суспільної небезпечності діяння, кваліфікації злочину, призначення покарання. Перш ніж приступити до характеристики об’єкта контрабанди, важливо з’ясувати питання...

Continue Reading