Правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги (реферат)

0 Comment on Правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги (реферат)

Реферат на тему: Правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги Важливу роль у залученні міжнародної технічної допомоги відіграють правові заходи заохочення. Неоднозначно вони висвітлюються як в літературі, так і в законодавстві. Наголошується навіть на доцільності виділення «заохочувальних» правовідносин. На думку Г. Знаменського,...

Continue Reading

Земельне та аграрне право способи набуття громадянами права власності на землю: поняття і класифікація (реферат)

0 Comment on Земельне та аграрне право способи набуття громадянами права власності на землю: поняття і класифікація (реферат)

Реферат на тему: Земельне та аграрне право способи набуття громадянами права власності на землю: поняття і класифікація Однією з найважливіших складових у здійсненні економічних перетворень в Україні є ліквідація монополії «виключного права державної власності на землю». Серед головних положень Декларації...

Continue Reading

Галицьке намісництво: структура і діяльність (реферат)

0 Comment on Галицьке намісництво: структура і діяльність (реферат)

Реферат на тему: Галицьке намісництво: структура і діяльність У 1849 р. на базі губернського правління в Галичині було утворено намісництво на чолі з намісником, якого призначав імператор і який представляв його в крайовому сеймі. Сейм, створений в 1861 р., обирався за куріальною...

Continue Reading

Соціальний ризик (реферат)

0 Comment on Соціальний ризик (реферат)

Реферат на тему: Соціальний ризик У ринкових відносинах проблема соціальних ризиків є досить актуальною. Вона стала предметом досліджень не лише правознавців – представників різних галузевих наук, а й соціологів, психологів, економістів, філософів. У широкому розумінні під соціальними ризиками вважають усі...

Continue Reading

Реалізація суверенітету державної влади у князівській державі та гетьманщині (реферат)

0 Comment on Реалізація суверенітету державної влади у князівській державі та гетьманщині (реферат)

Реферат на тему: Реалізація суверенітету державної влади у князівській державі та гетьманщині У ІХ-Х ст., коли тільки формувалася Українська держава, державна влада ще не володіла повнотою суверенних прав. Адже суверенною є державна влада, яка здатна самостійно, без втручання інших держав чи...

Continue Reading

Виправлення засуджених (реферат)

0 Comment on Виправлення засуджених (реферат)

Реферат на тему: Виправлення засуджених В теорії кримінального та кримінально-виконавчого права, незважаючи на відносно значну кількість позицій, що стосуються проблем покарання, на сьогодні день вони залишаються недостатньо розкритими і до кінця не відпрацьованими. Набуті знання та результати проведених наукових досліджень...

Continue Reading

Договори київських князів з візантійськими імператорами в Х ст.: проблеми кримінально-правового регулювання (реферат)

0 Comment on Договори київських князів з візантійськими імператорами в Х ст.: проблеми кримінально-правового регулювання (реферат)

Реферат на тему: Договори київських князів з візантійськими імператорами в Х ст.: проблеми кримінально-правового регулювання Численні літописи свідчать, що київські князі неодноразово ходили у військові походи на Візантію. В історичних джерелах немає вичерпних відомостей щодо кількості цих походів та їх...

Continue Reading

Фальшивомонетництво: структура криміналістичної характеристики (реферат)

0 Comment on Фальшивомонетництво: структура криміналістичної характеристики (реферат)

Реферат на тему: Фальшивомонетництво: структура криміналістичної характеристики Найдискусійнішим в теорії криміналістичної характеристики злочинів є питання про її структуру, тобто кількісний та якісний склад її елементів – криміналістично значущих ознак злочинів. Л.О. Сергєєв свого часу виокремив такі елементи: особливості способів і слідів...

Continue Reading

Становлення інституту реабілітації в Україні (реферат)

0 Comment on Становлення інституту реабілітації в Україні (реферат)

Реферат на тему: Становлення інституту реабілітації в Україні Після 1917 року, в період громадянської війни і наступні десятиріччя на землі України мільйони безневинних людей на підставі антигуманних і антидемократичних законів та внаслідок прямого беззаконня і свавілля зазнали переслідувань за свою...

Continue Reading

Особливості судочинства за скаргами на неправомірні рішення, дії та бездіяльність державних органів, юридичних і службових осіб (реферат)

0 Comment on Особливості судочинства за скаргами на неправомірні рішення, дії та бездіяльність державних органів, юридичних і службових осіб (реферат)

Реферат на тему: Особливості судочинства за скаргами на неправомірні рішення, дії та бездіяльність державних органів, юридичних і службових осіб Судовий розгляд і вирішення цієї категорії справ є важливим цивільним процесуальним засобом захисту прав громадян, сприяє підвищенню відповідальності державних органів, юридичних...

Continue Reading