Розробка та прийняття митного законодавства в сучасній українській державі (реферат)

0 Comment on Розробка та прийняття митного законодавства в сучасній українській державі (реферат)

Реферат на тему: Розробка та прийняття митного законодавства в сучасній українській державі 3 часу проголошення незалежної України в суспільстві відбулися суттєві зміни. Загалом формування державності, її механізмів, структурних інститутів ще триває. Розбудова держави – це складний і тривалий процес, і,...

Continue Reading

Статут територіальної громади – як джерело муніципального права (реферат)

0 Comment on Статут територіальної громади – як джерело муніципального права (реферат)

Реферат на тему: Статут територіальної громади – як джерело муніципального права Територіальні громади в Україні є надзвичайно різноманітними. Про це передусім свідчить їхня кількісна характеристика. Станом на 1 квітня 1999 року в Україні налічувалося 444 міських громади (з них 2...

Continue Reading

Виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) як спосіб набуття громадянами права власності на землю: особливості правової регламентації

0 Comment on Виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) як спосіб набуття громадянами права власності на землю: особливості правової регламентації

Реферат на тему: Виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) як спосіб набуття громадянами права власності на землю: особливості правової регламентації Серед способів набуття громадянами права власності на землю, визначених ст.81 Земельного кодексу України, виділення в натурі (на місцевості)...

Continue Reading

Організація самоуправління в Галичині за часів австрійського панування (реферат)

0 Comment on Організація самоуправління в Галичині за часів австрійського панування (реферат)

Реферат на тему: Організація самоуправління в Галичині за часів австрійського панування У сучасних умовах розбудови правової держави зростає інтерес до історії становлення та розвитку державних органів України. Зокрема, заслуговує на увагу аналіз організації самоуправління в Галичині за часів австрійського панування....

Continue Reading

Конституційні засади сільськогосподарської кооперації в Україні (реферат)

0 Comment on Конституційні засади сільськогосподарської кооперації в Україні (реферат)

Реферат на тему: Конституційні засади сільськогосподарської кооперації в Україні Конституція України як акт вищої юридичної сили регулює найважливіші суспільні відносини в політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах. Норми Конституції є нормами прямої дії і, отже, можуть виступати безпосередньою правовою...

Continue Reading

Становлення та суть сеньйоріальної системи землеволодіння у Канаді в період французького колоніального панування (середина XVI ст. – 1763 р.) (реферат

0 Comment on Становлення та суть сеньйоріальної системи землеволодіння у Канаді в період французького колоніального панування (середина XVI ст. – 1763 р.) (реферат

Реферат на тему: Становлення та суть сеньйоріальної системи землеволодіння у Канаді в період французького колоніального панування (середина XVI ст. – 1763 р.) Колоніальна експансія Канади французами розпочалася в середині XVI ст., коли в 1535 р. французький мореплавець Жак Картьє знайшов дорогу до...

Continue Reading

Напрями розвитку криміналістики (реферат)

0 Comment on Напрями розвитку криміналістики (реферат)

Реферат на тему: Напрями розвитку криміналістики Криміналістика – міжгалузева (синтетична) юридична прикладна наука, яка за відносно незначний історичний строк пройшла шлях від науково-технічної дисципліни, що виконувала винятково практичні завдання у ході розслідування злочинів, до, за словами В.Г. Гончаренка, методологічно зрілої системи...

Continue Reading

Конституція як форма правового закріплення зміни владних відносин в державі при переході від тоталітарного режиму до демократичних форм правління (реф

0 Comment on Конституція як форма правового закріплення зміни владних відносин в державі при переході від тоталітарного режиму до демократичних форм правління (реф

Реферат на тему: Конституція як форма правового закріплення зміни владних відносин в державі при переході від тоталітарного режиму до демократичних форм правління Відновлена в серпні 1991 року незалежна українська держава відзначила своє перше десятиліття та п’ятиліття нового Основного Закону –...

Continue Reading

Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті права людини на життя (реферат)

0 Comment on Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті права людини на життя (реферат)

Реферат на тему: Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті права людини на життя Питання штучного переривання вагітності (аборту) дедалі частіше привертає до себе увагу вчених як елемент змісту права людини на життя. Чимало авторів розглядає аборти з погляду...

Continue Reading

Предмет кредитного договору (реферат)

0 Comment on Предмет кредитного договору (реферат)

Реферат на тему: Предмет кредитного договору Предмет є істотною умовою кредитного договору. Його вичерпне та повне дослідження впливає на правильне окреслення сфери застосування цієї угоди і є необхідною передумовою її достатнього об’єктивного аналізу. Трактуючи ключові аспекти цієї проблеми, юристи зобов’язані...

Continue Reading