Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право розвиток інституту причетності в кримінальному праві України (реферат)

0 Comment on Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право розвиток інституту причетності в кримінальному праві України (реферат)

Реферат на тему: Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право розвиток інституту причетності в кримінальному праві України Процес формування інституту причетності до злочину (поняття, відмінність від співучасті, види) тривав досить довгий період унаслідок різних підходів авторів до поняття співучасті. Вже в...

Continue Reading

Соціальна держава (реферат)

0 Comment on Соціальна держава (реферат)

Реферат на тему: Соціальна держава Згідно зі ст.1 Конституції 1996 року, Україна є соціальною державою. Безперечно, таке проголошення відображає не реальну дійсність, а лише прагнення та орієнтацію молодої Української держави, є декларацією її намірів. Це конституційне положення поставило на порядок...

Continue Reading

Самостійний об’єкт теоретичної саморефлексії (реферат)

0 Comment on Самостійний об’єкт теоретичної саморефлексії (реферат)

Реферат на тему: Самостійний об’єкт теоретичної саморефлексії Критичне осмислення теоретико-пізнавальних проблем, концептуальних основ будь-якої науки – сфера постійного інтересу вчених. Це вічні проблеми наукової творчості, що є, були і завжди будуть, поки «жива» наука. На запитання, що ж позитивного дає...

Continue Reading

Особливості розвитку інституту адвокатури на землях східної Галичини і Буковини (реферат)

0 Comment on Особливості розвитку інституту адвокатури на землях східної Галичини і Буковини (реферат)

Реферат на тему: Особливості розвитку інституту адвокатури на землях східної Галичини і Буковини Будь-яка справа загальносуспільного значення задля успішного її звершення потребує пробудження людської свідомості з тим, щоб остання як самодостатній елемент суспільної системи сприйняла ту чи іншу новелу соціального...

Continue Reading

Надання місту Львову магдебурзького права (реферат)

0 Comment on Надання місту Львову магдебурзького права (реферат)

Реферат на тему: Надання місту Львову магдебурзького права Магдебурзьке право (Sachsishes Weichbild або Weichbildrecht) являє собою збірник законів, які з’явилися наприкінці ХІІ ст. Основою магдебурзького права стало Саксонське зерцало та Магдебурзьке міське шиффенське право. Магдебурзьке право з’явилося у Німеччині після ознайомлення...

Continue Reading

Особливості правового статусу потерпілої від злочину особи за законодавством США (реферат)

0 Comment on Особливості правового статусу потерпілої від злочину особи за законодавством США (реферат)

Реферат на тему: Особливості правового статусу потерпілої від злочину особи за законодавством США Підвищення рівня злочинності та посягання на законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб потребує швидкого і максимально повного поновлення потерпілих в їхніх правах. Закон намагається захистити...

Continue Reading

Тлумачення і конкретизація кримінально-правової норми як форми реалізації судового угляду (розсуду) (реферат)

0 Comment on Тлумачення і конкретизація кримінально-правової норми як форми реалізації судового угляду (розсуду) (реферат)

Реферат на тему: Тлумачення і конкретизація кримінально-правової норми як форми реалізації судового угляду (розсуду) Однією з найважливіших аксеологічних проблем у науці кримінального права є проблема судового угляду. Починаючи з XVII ст. вона стає традиційним предметом уваги відомих учених. У другій половині...

Continue Reading

Розвиток інституту давності у цивільних правовідносинах (реферат)

0 Comment on Розвиток інституту давності у цивільних правовідносинах (реферат)

Реферат на тему: Розвиток інституту давності у цивільних правовідносинах Перші пам’ятки українського писаного права не визнавали матеріально-правової сили за давністю. “Руська правда” в усіх своїх редакціях прямо заперечувала давність. Так ст.28 “Про тяжу” передбачала: “Якщо необережний набувач, у якого власник...

Continue Reading

Представництво в касаційній інстанції (реферат)

0 Comment on Представництво в касаційній інстанції (реферат)

Реферат на тему: Представництво в касаційній інстанції Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає, що у випадку незгоди з винесеним вироком представник може відстоювати інтереси особи, яку він представляє в касаційній інстанції. Завданням касаційного провадження кримінального судочинства є перевірка і об(рунтованість вироку, ухвали...

Continue Reading

Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм (реферат)

0 Comment on Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм (реферат)

Реферат на тему: Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм Конкуренція кримінально-правових норм є досить поширеним явищем у правозастосуванні. Адже майже всі законодавчі новели Особливої частини кримінального законодавства України – норми, якими Кримінальний кодекс доповнений після введення його в дію...

Continue Reading