Принципи побудови державно-церковних відносин (на прикладі законодавства Російської Федерації) Політизація релігійного життя в Україні, міжконфесійні конфлікти, проникнення закордонних місіонерів, створення екстремістських сект викликають необхідність розвитку взаємин державних органів і релігійних організацій на основі зваженої політики у відношенні релігії, церкви. Для...

Подробнее

Процесуальні питання зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб Проблема процесуальних форм реалізації норм земельного права є однією з центральних і комплексних проблем в земельно-правовій науці. Дослідження порядку здійснення земельно-процесуальної діяльності, що пов’язана із зміною...

Подробнее

Нове в правовому регулюванні договору найму (оренди) за цивільним кодексом України У Цивільному кодексі України (надалі – ЦК України), яким запроваджено принципово новий підхід у регулюванні правових відносин у сфері цивільного обороту, багато новел щодо врегулювання відносин, пов’язаних з передачею...

Подробнее

Перевірка можливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності при провадженні в кримінальних справах Використання результатів оперативно-розшукової діяльності (ОРД) при провадженні в кримінальних справах те важливе значення в боротьбі зі злочинністю, захисті від злочинних посягань прав і законних інтересів громадян, інтересів суспільства та...

Подробнее

Поняття, мета і види покарань в новому кримінальному кодексі Республіки Молдова У Кримінальному кодексі Республіки Молдова (КК РМ) поняття і мету кримінального покарання викладено по новому. Зазначене формулювання відображає нові принципові підходи до розуміння соціальної природи покарання за вчинений злочин....

Подробнее

Процесуальна мета стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду Цивільний процес як система врегульованих нормами цивільного процесуального права дій по здійсненню правосуддя в цивільних справах охоплює процесуальну діяльність не тільки суду (судді, суду першої інстанції, апеляційної, касаційної інстанцій), а й...

Подробнее

Поняття криміналістичної тактики Тактика необхідна там, де зустрічається протидія цілям предметної реальності або досягненню конкретного результату і направлена на його подолання або нейтралізацію. В більш загальному вигляді вона заключається у вмінні „перехитрити” протидіючу сторону за рахунок маскування своїх намірів, шляхом...

Подробнее

Молодь у юридичній науці 14-15 листопада 2003 року на базі Хмельницького інституту регіонального управління та права відбулася Міжнародна наукова конференція молодих вчених „Другі осінні юридичні читання”. У її роботі взяли участь понад 130 представників молодіжної правничої еліти з 55 вузів...

Подробнее

Теоретико-філософські засади дотримання законності правоохоронними органами Законність є однією з фундаментальних категорій права, відіграє важливу роль у функціонуванні правових відносин суспільства. З появою держави і права вона знаходиться в центрі уваги представників багатьох наук, серед яких суттєву роль відіграє філософське...

Подробнее

Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні Злочини у сфері господарської діяльності є об’єктом постійної уваги науковців [12, с. 315-342; 14, с. 264-291]. Підвищена суспільна небезпека економічної злочинності полягає у її негативному впливі на інститути суспільства, порушення встановленого порядку функціонування...

Подробнее
Страница 10 из 648« Первая...89101112...203040...Последняя »