Політична думка серед української кубанської еміграції (20-30 РР. XX ст.) (реферат)

0 Comment on Політична думка серед української кубанської еміграції (20-30 РР. XX ст.) (реферат)

Реферат на тему: Політична думка серед української кубанської еміграції (20-30 рр. XX ст.) Наприкінці 1920 рр., після поразки Білого руху та окупації Кубанської Народної Республіки більшовицькими військами, значна частина української інтелігенції Кубані опинилась в еміграції. В цілому, не менше 50...

Continue Reading

Політичне пробудження східної України (1989 р.) (реферат)

0 Comment on Політичне пробудження східної України (1989 р.) (реферат)

Реферат на тему: Політичне пробудження східної України (1989 р.) Східна Україна (до якої автор відносить Донецьку, Луганську, Харківську області) [1] як один із важливих промислових та політичних регіонів України відігравала та відіграє значну роль у формуванні громадсько-політичної ситуації у державі....

Continue Reading

Влада та держава як осьові елементи світу політики (реферат)

0 Comment on Влада та держава як осьові елементи світу політики (реферат)

Реферат на тему: Влада та держава як осьові елементи світу політики План 1. Влада: сутнісні характеристики. 1.1. Основні параметри та атрибутивні характеристики влади. 1.2. Влада і легітимне насильство. 1.3. Політичне панування та легітимність. 2. Місце держави у світі політики. 2.1....

Continue Reading

Політична ідеологія та політичні партії (реферат)

0 Comment on Політична ідеологія та політичні партії (реферат)

Реферат на тему: Політична ідеологія та політичні партії План 1. Політична ідеологія як чинник структурування суспільства. 2. Витоки та сутнісні характеристики магістральних течій політичної ідеології. 3. Орієнтація у сучасному спектрі ідейно-політичної думки як складова політичної компетентності. Віхи такої орієнтації. 4....

Continue Reading

Людський вимір політики. етика і політика (реферат)

0 Comment on Людський вимір політики. етика і політика (реферат)

Реферат на тему: Людський вимір політики. етика і політика План 1. Гуманізм політики та політична етика. 1.1. Чи можлива моральнісна політика (чому політика вважається “брудною справою”)? 1.2. Цілі, методи та засоби в політиці (антиномії політичної етики). 1.3. “Моральний компроміс” як...

Continue Reading

Національне питання: актуальність його та вирішувальність в Україні (реферат)

0 Comment on Національне питання: актуальність його та вирішувальність в Україні (реферат)

Реферат на тему: Національне питання: актуальність його та вирішувальність в Україні Одним із найвагоміших, а можливо, і найважливішихдосягнень незалежної України є її послідовна й результативна етнонаціональна політика, що могла забезпечити нашій державі у цей важкий і непростий у всіх відношеннях...

Continue Reading

Розвиток політичної думки в Україні (реферат)

0 Comment on Розвиток політичної думки в Україні (реферат)

Реферат на тему: Розвиток політичної думки в Україні 1. Історична генеза політичних ідей з прадавніх часів до ХІХ століття У становленні духовної культури українського народу, що почала формуватися з давніх часів, надзвичайно важливе місце посідає політична думка. Суспільно-політична думка тісно...

Continue Reading

Сучасні ідейно-політичні течії (реферат)

0 Comment on Сучасні ідейно-політичні течії (реферат)

Реферат на тему: Сучасні ідейно-політичні течії У політичному житті суспільства надзвичайно важливе місце належить різним ідейно-політичним течіям не тільки як певному способу тлумачення політичної реальності, а і як способу політичних дій, що спрямовані на збереження або, навпаки, на зміну існуючої...

Continue Reading

Політична система суспільства (реферат)

0 Comment on Політична система суспільства (реферат)

Реферат на тему: Політична система суспільства 1. Сутність та структура політичної системи Термін «політична система» суспільства належить до відносно нових понять, що стали широко використовуватися в суспільних науках уже в наш час. Необхідність виділення в науці про політику категорії «політична...

Continue Reading

Соціальна політика (реферат)

0 Comment on Соціальна політика (реферат)

Реферат на тему: Соціальна політика 1. Сутність соціальної політики та її структура Свій життєвий шлях людина проходить у суспільстві. З моменту народження і до смерті її включено в соціальну сферу, яка охоплює все, що безпосередньо стосується людини в процесі її...

Continue Reading