Майбутнє етнічних конфліктів (реферат)

0 Comment on Майбутнє етнічних конфліктів (реферат)

Реферат на тему: Майбутнє етнічних конфліктів Нині практично всі аспекти економічного, суспільного і політичного життя зазнають глибокого впливу процесів глобалізації. Етнічні конфлікти – не виняток. Етнічний конфлікт більшість політологів розуміє як протистояння з елементами насилля між групами людей, які проживають...

Continue Reading

Особливості сучасної української політичної культури: проблема визначення (реферат)

0 Comment on Особливості сучасної української політичної культури: проблема визначення (реферат)

Реферат на тему: Особливості сучасної української політичної культури: проблема визначення Кожне суспільство має свою конфігурацію політичної культури. Це залежить від його історії, соціально-класової структури, типу й характеру політичної системи, економічних підвалин та інших обставин. Хоча українська політична культура в загальних...

Continue Reading

Проблема палестинського тероризму у дзеркалі преси (реферат)

0 Comment on Проблема палестинського тероризму у дзеркалі преси (реферат)

Реферат на тему: Проблема палестинського тероризму у дзеркалі преси Вже понад півстоліття Близькосхідний конфлікт привертає до себе увагу світової громадськості. Важливу роль у цьому конфлікті відіграє терористична діяльність ряду арабських ісламістських та інших організацій. Вивчення терористичної діяльності на Близькому Сході...

Continue Reading

Принципи самоорганізації в державному управлінні суспільними процесами (реферат)

0 Comment on Принципи самоорганізації в державному управлінні суспільними процесами (реферат)

Реферат на тему: Принципи самоорганізації в державному управлінні суспільними процесами Управління як суспільне явище, відпрацьоване і пристосоване людьми для розв’язання життєвих проблем, являє „собою цілеполагаючий (свідомий, навмисний, продуманий!), організуючий і регулюючий вплив людей на власну, суспільну, колективну і групову життєдіяльність”...

Continue Reading

Менеджмент у контексті інноваційної моделі розвитку (реферат)

0 Comment on Менеджмент у контексті інноваційної моделі розвитку (реферат)

Реферат на тему: Менеджмент у контексті інноваційної моделі розвитку Радикальна перебудова системи політичного менеджменту як політичного інституту є складовою частиною загального процесу трансформації українського суспільства у напрямку становлення і розвитку інститутів громадянського суспільства, де тенденція щодо урахування законів відкритих соціально-економічних...

Continue Reading

Міжнародні миротворчі операції як політичний інструмент врегулювання воєнно-політичних конфліктів (реферат)

0 Comment on Міжнародні миротворчі операції як політичний інструмент врегулювання воєнно-політичних конфліктів (реферат)

Реферат на тему: Міжнародні миротворчі операції як політичний інструмент врегулювання воєнно-політичних конфліктів Міжнародні миротворчі операції як форма діяльності Організації Об’єднаних Націй щодо залагодження конфліктів почали застосовуватися ще 1945 року. Відтоді їх зміст, правила проведення і навіть самі підходи до врегулювання...

Continue Reading

Правовий статус опозиції (реферат)

0 Comment on Правовий статус опозиції (реферат)

Реферат на тему: Правовий статус опозиції Необхідність унормування діяльності парламентської опозиції в Україні викликана, перш за все, потребою в організації роботи Верховної Ради України та зміні характеру відносин влади й опозиції, які, внаслідок того, що в країні немає парламентських традицій,...

Continue Reading

Переваги та вади інформаційного суспільства (реферат)

0 Comment on Переваги та вади інформаційного суспільства (реферат)

Реферат на тему: Переваги та вади інформаційного суспільства Тепер вже далекого 1966 року вийшла у світ колективна монографія під назвою „Інформаційна технологічна революція”. В ній містилася й фундаменальна праця засновника і тодішнього президента Інституту інформаційного суспільства в Токіо, професора кількох...

Continue Reading

Політичний лідер у вимірі його психологічних якостей (реферат)

0 Comment on Політичний лідер у вимірі його психологічних якостей (реферат)

Реферат на тему: Політичний лідер у вимірі його психологічних якостей Радикальні перетворення в політичній, економічній та соціальній сферах українського суспільства зумовлюють підвищення інтересу до політичних діячів, партій, рухів як важливих чинників сучасного суспільно-політичного життя. У цьому контексті особливої ваги набувають...

Continue Reading

Парламентський дискурс в публічних комунікаціях (реферат)

0 Comment on Парламентський дискурс в публічних комунікаціях (реферат)

Реферат на тему: Парламентський дискурс в публічних комунікаціях Сучасна модель теорії і практики парламентаризму передбачає активізацію усіх складових громадянського суспільства в контексті теорії публічних комунікацій, зміцнення яких є неодмінною ознакою демократизації суспільства. Визначаючи поняття „публічні комунікації”, спеціалісти акцентують увагу на...

Continue Reading