Методологія операціоналізації основних понять національної безпеки: гуманітарна складова (реферат)

0 Comment on Методологія операціоналізації основних понять національної безпеки: гуманітарна складова (реферат)

Реферат на тему: Методологія операціоналізації основних понять національної безпеки: гуманітарна складова У національній безпеці як науковій дисципліні вже склалися досить усталені підходи до методологічних аспектів дослідження, є певне уявлення про основні методологічні процедури, що застосовуються у роботі над ключовими поняттями,...

Continue Reading

Проблеми досліджень міжнародних відносин (реферат)

0 Comment on Проблеми досліджень міжнародних відносин (реферат)

Реферат на тему: Проблеми досліджень міжнародних відносин Розкриваючи сутність міжнародних відносин, можна умовно визначити три виміри теоретичного осмислення міжнародної взаємодії: локальний, сублокальний та глобальний. На тлі процесу глобалізації та в умовах взаємозалежності особливої уваги дослідників заслуговує глобальний рівень міжнародної взаємодії....

Continue Reading

Політична комунікація: проблеми структуризації (реферат)

0 Comment on Політична комунікація: проблеми структуризації (реферат)

Реферат на тему: Політична комунікація: проблеми структуризації Процес конституційної реформи в Україні актуалізує проблему вивчення поняття політичної комунікації як сукупності процесів інформаційного обміну, передачі політичної інформації, що спрямовують та структурують діяльність соціальних складових політичної системи і громадянського суспільства. Початком вивчення...

Continue Reading

Роль виборів у політичних процесах сучасної Болгарії (реферат)

0 Comment on Роль виборів у політичних процесах сучасної Болгарії (реферат)

Реферат на тему: Роль виборів у політичних процесах сучасної Болгарії Політичний розвиток сучасної Болгарії визначається загальними тенденціями посткомуністичних трансформацій. Прагнення перейти від тоталітаризму до демократичних норм життя, набути самостійності і знайти своє місце у світі призвели до зміни політичної системи...

Continue Reading

Політика і армія: проблеми взаємозв’язку (реферат)

0 Comment on Політика і армія: проблеми взаємозв’язку (реферат)

Реферат на тему: Політика і армія: проблеми взаємозв’язку Чи можлива деполітизація армії? Чи можливо на практиці ізолювати армію від політики? Автор статті дотримується думки, що армія, як специфічний інститут держави, відіграє важливу роль в політичній системі суспільства. Вона пронизана політикою,...

Continue Reading

Пошуки теоретичних моделей європейської інтеграції (реферат)

0 Comment on Пошуки теоретичних моделей європейської інтеграції (реферат)

Реферат на тему: Пошуки теоретичних моделей європейської інтеграції Головною константою стратегії Європейського Союзу, як в часи його заснування, так і сьогодні, лишається оптимальне поєднання політичного прогресу з прогресом економічним і соціальним. Це, зокрема, простежувалось як на першому етапі євроінтеграції, так...

Continue Reading

Критерії визначення сильної держави (реферат)

0 Comment on Критерії визначення сильної держави (реферат)

Реферат на тему: Критерії визначення сильної держави Проблему сильної і слабкої держави у нас почали вивчати в роки перебудови. Тоді дехто схильний був вважати демократичну державу апріорі слабкою: вона, мовляв, за природою своєю не зможе модернізувати суспільство. Та й тепер...

Continue Reading

Корупція у суспільстві, що трансформується Cоціологічний аналіз (реферат)

0 Comment on Корупція у суспільстві, що трансформується Cоціологічний аналіз (реферат)

Реферат на тему: Корупція у суспільстві, що трансформується Cоціологічний аналіз Явище корупції привертає пильну увагу політиків, журналістів, науковців, представників правоохоронних органів, усієї громадськості. Існує чимало економічних та політологічних підходів до пояснення механізмів зловживання владою, використання з вигодою посадового становища, підкупу...

Continue Reading

Особливості посткомуністичної трансформації і проблема прав та свобод людини (реферат)

0 Comment on Особливості посткомуністичної трансформації і проблема прав та свобод людини (реферат)

Реферат на тему: Особливості посткомуністичної трансформації і проблема прав та свобод людини Основний зміст посткомуністичної трансформації полягає, головним чином, у переході від командної економіки до ринкової, від тоталітарного й авторитарного режимів до демократичного. На характер і тривалість трансформаційних процесів на...

Continue Reading

Політичне лідерство і його роль в суспільно-політичних перетвореннях (реферат)

0 Comment on Політичне лідерство і його роль в суспільно-політичних перетвореннях (реферат)

Реферат на тему: Політичне лідерство і його роль в суспільно-політичних перетвореннях Суспільно-політичні перетворення мають чимало важливих складових. Серед них особливе місце належить політичному лідерству. Останнє не тільки перетворюється (за певних умов) на політичний інститут, але й виступає своєрідним механізм, дія...

Continue Reading