Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів (реферат)

0 Comment on Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів (реферат)

Реферат на Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів Однією з базових складових визначення поняття політичного процесу, на якій акцентують увагу практично всі без винятку теоретики, що фахово досліджують політичні інститути й політичні процеси, є поняття політичного інтересу. Політичний інтерес може мати...

Continue Reading

Феномени соціальних перетворень (реферат)

0 Comment on Феномени соціальних перетворень (реферат)

Реферат на тему: Феномени соціальних перетворень Особливістю періоду, який ми переживаємо, є константа флюїдності: стабільність повсюди відступає перед натиском нескінченних змін. Нестабільність, мінливість соціального калейдоскопу (парадокс!) стають визначальною прикметою сучасності. Інтенсивно трансформуються суспільні інститути, динамічно змінюється соціальне, культурне довкілля людини,...

Continue Reading

Соціально-політичні конструктивні зміни як умова демократичного транзиту (реферат)

0 Comment on Соціально-політичні конструктивні зміни як умова демократичного транзиту (реферат)

Реферат на тему: Соціально-політичні конструктивні зміни як умова демократичного транзиту. Усе в цьому світі перебуває в постійному русі, в тім числі й соціальна матерія. Проте характер, спрямованість, інтенсивність руху можуть бути різними. Для позначення цих відмінностей руху соціальної матерії в...

Continue Reading

Формування законодавства про вибори Президента України (1991 – 1999 роки) (реферат)

0 Comment on Формування законодавства про вибори Президента України (1991 – 1999 роки) (реферат)

Реферат на тему: Формування законодавства про вибори Президента України (1991 – 1999 роки) Законодавство про вибори Президента України формувалося протягом усього періоду після проголошення незалежності нашої держави. Кожні наступні президентські вибори проводилися за новим або оновленим виборчим законом. Інтерес до...

Continue Reading

Торговельна лібералізація: конкуренція інститутів (реферат)

0 Comment on Торговельна лібералізація: конкуренція інститутів (реферат)

Реферат на тему: Торговельна лібералізація: конкуренція інститутів Розвиток сучасної світової економіки визначається такими трьома глобальними тенденціями, як регіоналізація, лібералізація та інтеграція. У попередньому матеріалі („Об’єднуючий регіоналізм”, Політичний менеджмент №4 (7), 2004) розглядались нові риси двох з них, а саме регіоналізації...

Continue Reading

Українська євроатлантична перспектива в нових геополітичних умовах (реферат)

0 Comment on Українська євроатлантична перспектива в нових геополітичних умовах (реферат)

Реферат на тему: Українська євроатлантична перспектива в нових геополітичних умовах Нові геополітичні умови – розширення НАТО, а також серйозний підрив впливу міжнародної системи безпеки (ООН) у результаті війни США проти Іраку – з новою силою порушують питання про пошуки Україною...

Continue Reading

Українська політична нація: сценарій конституювання (реферат)

0 Comment on Українська політична нація: сценарій конституювання (реферат)

Реферат на тему: Українська політична нація: сценарій конституювання Починаючи з моменту здобуття Україною незалежності, в колах вітчизняних інтелектуалів точаться дискусії навколо проблеми доцільності формування в країні політичної нації. Від середини 1990-х років це питання стало серцевиною професійних етнополітичних досліджень. Тема...

Continue Reading

Сутність понять „локальна війна” і „воєнний конфлікт” та їх типологія (реферат)

0 Comment on Сутність понять „локальна війна” і „воєнний конфлікт” та їх типологія (реферат)

Реферат на тему: Сутність понять „локальна війна” і „воєнний конфлікт” та їх типологія Постання багатополярного світу замість біполярного в умовах глобалізації супроводжується сплеском цілої низки конфліктів, характерною ознакою яких є перехід їх з глобального рівня на регіональний і локальний. Локальні...

Continue Reading

Теоретичний плюралізм суспільствознавства і пізнавальні формації політології міжнародних відносин (реферат)

0 Comment on Теоретичний плюралізм суспільствознавства і пізнавальні формації політології міжнародних відносин (реферат)

Реферат на тему: Теоретичний плюралізм суспільствознавства і пізнавальні формації політології міжнародних відносин Політологія міжнародних відносин має плюралістично облаштовану теоретичну площину. В ній співприсутні не просто різні теорії, а й різні пізнавальні формації, типи теоретизувань, ряди теорій. Автор пропонує чотирикомпонентну версію...

Continue Reading

Соціальне партнерство як виклик сьогодення (реферат)

0 Comment on Соціальне партнерство як виклик сьогодення (реферат)

Реферат на тему: Соціальне партнерство як виклик сьогодення Розглядаються актуальні проблеми ефективності соціального партнерства влади і громадянського суспільства. Аналізуючи умови, необхідні для активного і ефективного соціального діалогу між державою і громадянським суспільством, його функції і роль, автори висловлюють пропозиції, спрямовані...

Continue Reading