Реферат на тему: Соціальні мережі та неформальні практики у політичному дизайні пострадянських суспільств Проблемним полем сучасних транзитологічних досліджень стало вивчення різних траєкторій розвитку поставторитарних суспільств. Йдеться про широкий спектр результатів політичних трансформацій – від консолідації ліберальних демократій до появи „гібридних”...

Подробнее

Реферат на тему: Соціокультурна детермінація політичної дії Формування збалансованої політики та проблеми її імплементації вимагають всебічного вивчення трансформаційних процесів у суспільстві, розгляду їх іманентних закономірностей і особливостей з одночасним зверненням до рушійних інтересів основних суб’єктів правових та економічних дій, що...

Подробнее

Реферат на тему: Суспільні ідеї та сучасні механізми комунікації Вивчення природи суспільної ідеї та універсальних механізмів її реалізації в політичній, культурній, соціально-економічній сферах є особливо актуальним напрямом з огляду на зростання ролі інформації та інформаційних технологій в глобалізованому, віртуалізованому соціумі,...

Подробнее

Реферат на тему: Формування особистості вчителя в сучасних умовах Проблема вчителя – його професіоналізму, світоглядної культури, духовно-морального обличчя – одна з найактуальніших у педагогіці й філософії освіти. І це зрозуміло. Адже саме від вчителя, його особистісних характеристик залежить реалізація навчальних...

Подробнее

Реферат на тему: Ставлення населення України і Польщі до інститутів влади та владної еліти В основу статті покладено матеріали соціологічного моніторингу українського суспільства 2003 року, проведеного Інститутом соціології НАН України. Усі інші дані позначено окремо. Феномен недовіри народу до владної...

Подробнее

Реферат на тему: Центральна Азія як зона перетину інтересів конкуруючих держав Динамічний розвиток процесів глобалізації, а також зміни в системі міжнародних відносин, які відбуваються останнім часом, позначаються на економічній і політичній активності провідних акторів світової сцени. Вони, зокрема, все більше...

Подробнее

Реферат на тему: Інститут президентства в країнах Центральної Азії Центральноазійський регіон – одна з найбагатших частин світу за запасами корисних копалин. Географічне положення та мінеральні ресурси роблять країни Центральної Азії не лише об’єктом політичних ігор, але й важливими акторами в...

Подробнее

Реферат на тему: Співпраця України та Європейського Союзу в галузі освіти і науки Важко переоцінити важливість для України розвитку всебічних відносин з Європейським Союзом. Стаючи все більш впевнено провідним геополітичним гравцем, ЄС відіграє особливу роль як у зовнішній, так і...

Подробнее

Реферат на тему: Цифрова нерівність як глобальна соціально-політична проблема Починаючи з 1960-х років фактор матеріального багатства, дуже важливий у першій половині ХХ століття, зблід перед фактором статусу, приналежністю до вищих щаблів бюрократичних ієрархій, а також перед особливими здібностями людини, які...

Подробнее

Реферат на тему: Феномен „помаранчевої революції” в контексті розбудови громадянського суспільства Феномен „помаранчевої революції” осмислюється крізь призму боротьби правлячої номенклатури і нової еліти в Україні. Розглядаються спроби конвергенції позитивного громадянського імпульсу в структурну модернізацію українського суспільства і держави. Аналізуються етнопсихологічні,...

Подробнее
Страница 44 из 124« Первая...102030...4243444546...506070...Последняя »