Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України (реферат)

0 Comment on Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України (реферат)

Реферат на тему: Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України Україна чи не єдина з колишніх республік СРСР, де, за багатонаціонального складу населення, вдається уникати міжетнічних конфліктів. Чи вдасться і в подальшому зберігати статус-кво? Адже практика свідчить, що нове тисячоліття характеризуватиметься зростанням...

Continue Reading

Конструктивна взаємодія (в контексті соціологічних поглядів П. Сорокіна) (реферат)

0 Comment on Конструктивна взаємодія (в контексті соціологічних поглядів П. Сорокіна) (реферат)

Реферат на тему: Конструктивна взаємодія (в контексті соціологічних поглядів П. Сорокіна) В новітніх суспільно-історичних умовах, коли динамічно формується інформаційне суспільство, взаємодія суб’єктів суспільно-політичних процесів стає все інтенсивнішою, різноманітнішою та ефективнішою, а у певних випадках і дуже небезпечною для суспільства та...

Continue Reading

Історична рефлексія поняття „громадянське суспільство” та його філософська еволюція (реферат)

0 Comment on Історична рефлексія поняття „громадянське суспільство” та його філософська еволюція (реферат)

Реферат на тему: Історична рефлексія поняття „громадянське суспільство” та його філософська еволюція Термін „громадянський” походить від давньогрецького „polites” і латинського „civilis”. Саме у Давній Греції поняття суспільства, громади і держави практично повністю співпадали: громадянські права надавало місто-держава, а бути вигнаним...

Continue Reading

Діяльність координаційних і консультативно-дорадчих органів з питань етнонаціональної політики (реферат)

0 Comment on Діяльність координаційних і консультативно-дорадчих органів з питань етнонаціональної політики (реферат)

Реферат на тему: Діяльність координаційних і консультативно-дорадчих органів з питань етнонаціональної політики За роки незалежності в Україні при органах державної влади сформовано розгалужену мережу координаційних і консультативно-дорадчих органів з питань етнонаціональної політики. У статті висвітлюються їх функції та оцінюється ефективність...

Continue Reading

Виклик комунікацій і відповідь культурного поля політики (реферат)

0 Comment on Виклик комунікацій і відповідь культурного поля політики (реферат)

Реферат на тему: Виклик комунікацій і відповідь культурного поля політики У ХХІ столітті людство зрозуміло, що новітні інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) суттєво впливають на його життєдіяльність [1]. Вже існує ціла галузь виробництва, пов’язаного з інформацією. Це прискорило процеси глобалізації, призвело до...

Continue Reading

Кабінет Міністрів України: становлення і функціонування (1990 – 1995 рр.) (реферат)

0 Comment on Кабінет Міністрів України: становлення і функціонування (1990 – 1995 рр.) (реферат)

Реферат на тему: Кабінет Міністрів України: становлення і функціонування (1990 – 1995 рр.) Важливою складовою європейської демократичної держави є розподіл влади на відносно незалежні одна від одної гілки: законодавчу, виконавчу і судову. В системі органів державної влади України виконавча влада...

Continue Reading

Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991 – 2004 рр.) (реферат)

0 Comment on Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991 – 2004 рр.) (реферат)

Реферат на тему: Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991 – 2004 рр.) На початку 1990-х років кожна з колишніх радянських республік вже мала власного главу держави – президента. Цікаво, що наші співвітчизники (усі – люди з досить високим ступенем...

Continue Reading

Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність (реферат)

0 Comment on Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність (реферат)

Реферат Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність З часів давньогрецьких софістів увійшло в науковий дискурс поняття релятивізм. В гносеологічному сенсі його вживають, коли твердять про відносність будь-якого знання і заперечують момент абсолютно істинного у цьому знанні. Прихильників такого розуміння...

Continue Reading

Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень (реферат)

0 Comment on Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень (реферат)

Реферат на тему: Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень Пропонується новий підхід до вивчення теорії та історії громадянського суспільства. Створюється, з опорою на праці відомих дослідників цього феномена, нова аналітична конструкція – нормативне досягнення, на базі якого вибудовується нова модель,...

Continue Reading

Антиглобалізм: стан і перспективи (реферат)

0 Comment on Антиглобалізм: стан і перспективи (реферат)

Реферат на тему: Антиглобалізм: стан і перспективи В сучасних дослідженнях проблем антиглобалізму часто спостерігаємо спрощене про нього уявлення, що зводиться переважно до історичних аналогій. Це властиво, зокрема, й російській публіцистиці, яка часто схильна трактувати це нове у світі явище в...

Continue Reading