Історіософська інтерпретація минулого й сучасного України (реферат)

0 Comment on Історіософська інтерпретація минулого й сучасного України (реферат)

Реферат на тему: Історіософська інтерпретація минулого й сучасного України Україна: проблеми самоорганізації.: [В 2 т.] / В. Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко. К.: Промінь, 2003 — Т. 1. Критика історичного досвіду. – 384 с. ; Т. 2. Десятиріччя суспільної трансформації....

Continue Reading

Демократи, соціалісти й „третя сила” у боротьбі за владу (1991 – 1994 рр.) (реферат)

0 Comment on Демократи, соціалісти й „третя сила” у боротьбі за владу (1991 – 1994 рр.) (реферат)

Реферат на тему: Демократи, соціалісти й „третя сила” у боротьбі за владу (1991 – 1994 рр.) 1991 рік став роком досягнення українцями стратегічного орієнтира, певним чином означеного ще в першій половині позаминулого, ХІХ століття, – політичної незалежності. Сьогодні, оглядаючись на...

Continue Reading

Виборчий процес як детермінанта сучасної політики (реферат)

0 Comment on Виборчий процес як детермінанта сучасної політики (реферат)

Реферат на тему: Виборчий процес як детермінанта сучасної політики Виборчі кампанії в Україні, особливо останнім часом, стають не просто важливими політичними подіями – вони перетворилися на віхи політичної історії, які детермінують подальший розвиток всього політичного життя в країні. Щоб переконатися...

Continue Reading

Засади демократизації політичного режиму Марокко (реферат)

0 Comment on Засади демократизації політичного режиму Марокко (реферат)

Реферат на тему: Засади демократизації політичного режиму Марокко С. Хантінгтон у книзі „Третя хвиля. Демократизація наприкінці ХХ століття” наводить слова одного єгиптянина, який 1989 року так висловився щодо майбутньої політики країн арабського світу: „Від демократії нікуди не подітися” [1, с....

Continue Reading

Комсомол України в перебудові 1985 – 1991 років (реферат)

0 Comment on Комсомол України в перебудові 1985 – 1991 років (реферат)

Реферат на тему: Комсомол України в перебудові 1985 – 1991 років В українських наукових і політичних колах не перший рік дискутуються проблеми становлення громадянського суспільства в країні. Хоча бурхливі політичні події кінця 1980-х – початку 1990-х років поклали край державній...

Continue Reading

Бідність подорожнього, або Про соціальні проблеми країн-кандидатів до ЄС (реферат)

0 Comment on Бідність подорожнього, або Про соціальні проблеми країн-кандидатів до ЄС (реферат)

Реферат на тему: Бідність подорожнього, або Про соціальні проблеми країн-кандидатів до ЄС Коли радянська перебудова таки прорубала в міцній огорожі соціалістичного табору “вікно в Європу”, ніхто й гадки не мав, що біля цього вікна зчиниться така тіснява. У вітрині “суспільства...

Continue Reading

Демократична інституціалізація в Україні: євроінтеграційний контекст (реферат)

0 Comment on Демократична інституціалізація в Україні: євроінтеграційний контекст (реферат)

Реферат на тему: Демократична інституціалізація в Україні: євроінтеграційний контекст Західноєвропейська інтеграція – унікальне явище у світовій політиці й економіці. Завдяки їй народам Європи вдалося вирішити дві важливі проблеми: усунути матеріальні основи військових конфліктів між державами і створити сприятливі умови для...

Continue Reading

Контент-аналіз у політичних дослідженнях преси (реферат)

0 Comment on Контент-аналіз у політичних дослідженнях преси (реферат)

Реферат на тему: Контент-аналіз у політичних дослідженнях преси Демократизація суспільно-політичного життя в Україні актуалізує проблему відкритості комунікативного простору держави, що є предметом наукових досліджень політологів, об’єктом пильної уваги громадських організацій як в Україні, так і за її межами. Така тенденція...

Continue Reading

Категоріальне осмислення виборчих процесів (реферат)

0 Comment on Категоріальне осмислення виборчих процесів (реферат)

Реферат на тему: Категоріальне осмислення виборчих процесів При характеристиці виборчих процесів застосовуються дуже різні дефініції. Найчастіше вживаються такі терміни, як „виборчі технології”, „політичні технології”, „політичні технології виборчої кампанії”, „політичний маркетинг”, „виборчий (електоральний) маркетинг”, „політичний менеджмент” тощо. Виникає цілком закономірне запитання:...

Continue Reading

Евристичні можливості біогеодетермінізму (реферат)

0 Comment on Евристичні можливості біогеодетермінізму (реферат)

Реферат на тему: Евристичні можливості біогеодетермінізму У проблемі дослідження національної свідомості сходяться, як у фокусі, різні концептуальні підходи, теоретичні розробки, наукові напрями соціогуманітарного характеру. Як історично багатоступеневий, багаторівневий, структурно складний, неоднозначний у своїх виявах феномен, національна свідомість водночас постає як...

Continue Reading