Публічні комунікації: парламентський дискурс(реферат)

0 Comment on Публічні комунікації: парламентський дискурс(реферат)

Реферат на тему: Публічні комунікації: парламентський дискурс Київ 2016 Парламентський дискурс за чіткими ознаками суб’єктності, типологічних особливостей, інформаційними класифікаторами становить усталену в плані дослідження історії парламентаризму категорію та динамічну складову законодавчого процесу в структурі політичної комунікації Сучасна модель теорії і...

Continue Reading

Основи етнонаціональної політики (реферат)

0 Comment on Основи етнонаціональної політики (реферат)

Реферат на тему: Основи етнонаціональної політики Київ 2016 Етнонаціональна політика – це цілеспрямована діяльність з регулюванням відносин між етносами, що виявляється у свідомому впливі державних і суспільних організацій на розвиток міжнаціональних та міжетнічних взаємин з метою їх нормалізації На сучасному...

Continue Reading

Поняття об’єднуючого регіоналізму (реферат)

0 Comment on Поняття об’єднуючого регіоналізму (реферат)

Реферат на тему: Поняття об’єднуючого регіоналізму Київ 2016 Найбільш загальне визначення регіоналізації світової економіки формулюється як формування інтеграційних об’єднань країн з приблизно однаковим рівнем розвитку, господарське зближення держав на регіональній основі, що набуває форми економічної інтеграції. Але з цього визначення...

Continue Reading

Політологія: місце в системі наук, об’єкт та предмет вивчення (реферат)

0 Comment on Політологія: місце в системі наук, об’єкт та предмет вивчення (реферат)

Реферат на тему: Політологія: місце в системі наук, об’єкт та предмет вивчення Київ 2016 Політологія в системі суспільних наук. Об’єкт і предмет політології Політологія в системі суспільних наук Політологія як наука вивчає політичне життя суспільства в його різноманітних виявах, заглиблюючись...

Continue Reading

Сутність і типологія новітньої концепції етнічного конфлікту (реферат)

0 Comment on Сутність і типологія новітньої концепції етнічного конфлікту (реферат)

Реферат на тему: Сутність і типологія новітньої концепції етнічного конфлікту Київ 2016 Більшість етноконфліктологічних концепцій, що перебувають в сучасному науковому полі, нехай навіть як об’єкт критики, містять евристичний потенціал і можуть бути продуктивно використані в науковому аналізі етнічних конфліктів, науковій...

Continue Reading

Поняття та сутність легітимаційної політики (реферат)

0 Comment on Поняття та сутність легітимаційної політики (реферат)

Реферат на тему: Поняття та сутність легітимаційної політики Київ 2016 Легітимаційна політика — це і вид політики і одночасно метаполітика. Як вид політики, легітимаційна політика покликана забезпечити ґрунт для проведення певного курсу організації життя суспільства. Як метаполітика, вона є полем...

Continue Reading