Реферат на тему: Вплив процесу глобалізації на міжнародні відносини Сучасний політичний стан міжнародного середовища визначається процесами глобалізації. Хоча у дослідників немає єдиного визначення цього явища і однозначної оцінки його наслідків, у літературі домінує уявлення про глобалізацію як про поширення економічних,...

Подробнее

Реферат на тему: Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв’язання Процес політичної модернізації в Україні історично належить, поза сумнівом, до охарактеризованого вище типу вторинної (неорганічної) модернізації, характерної для перехідних суспільств, котрі прагнуть «вписатись» у процес, що його...

Подробнее

Реферат на тему: Українська політична думка в X-XVIII ст. Найважливішими передумовами формування політичної думки на українських теренах були такі: перехід українського суспільства від варварської (докласової, доцивілізованої) фази розвитку до стадії цивілізованості (станово-класовий устрій, чітка диференціація суспільства з наявними механізмами регулювання...

Подробнее

Реферат на тему: Основні теоретичні підходи до дослідження міжнародних відносин Важливою сферою прояву політики є міжнародні відносини. Саме тут закладаються основи стабільності або протиріч, що визначають долю цілих держав і мільйонів людей. Далеко не всі вчені єдині стосовно того, що...

Подробнее

Реферат на тему: Політична партія: поняття, структура, функції Політика — це специфічний спосіб взаємодії держави і суспільства. З’єднуючою ланкою між ними виступають політичні партії і суспільно-політичні рухи. Будучи елементом громадянського суспільства, вони дозволяють йому ефективно впливати на політику держави. Політична...

Подробнее

Реферат на тему: Передумови встановлення тоталітарних і авторитарних режимів На відміну від авторитаризму, приклади якого можна віднайти в тиранічних режимах минулого, тоталітаризм з’являється в XX ст. При дослідженні проблеми тоталітаризму виникає ряд запитань, зокрема: Що сприяло його виникненню в одних...

Подробнее

Реферат на тему: Сутність політичного лідерства Однією з головних функцій політичної еліти є висування зі свого середовища політичних лідерів (від англ. leader -ведучий, керуючий). Лідери виступають ключовими фігурами політичного життя і реально впливають на суспільні процеси. До таких прийнято відносити...

Подробнее

Реферат на тему: Типи і різновиди політичного процесу Більш детальна оцінка змісту політичного процесу пов’язана з характеристикою його типів і різновидів. У найзагальнішому вигляді можна сказати, що політичні процеси розподіляються за об’єктами політичного впливу: на зовнішньополітичні і внутрішньополітичні. Зовнішньополітичний процес...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття національного інтересу. Національні інтереси України Контекст змінних силових співвідношень має свою стержневу основу, якою виступає поняття «національний інтерес» або, як уже відзначалось, у сучасній світовій політиці в більшості випадків найбільш гострим є не питання про фізичне...

Подробнее

Реферат на тему: Політична психологія як елемент політичної свідомості Політична ідеологія активно впливає на суспільство, з’єднуючись з психологією людей. Політична психологія, таким чином, являє собою практичне усвідомлення суб’єкта владних відносин. Інакше кажучи, це та сукупність духовних утворень, яка сприяє виробленню...

Подробнее
Страница 12 из 124« Первая...1011121314...203040...Последняя »