Реферат на тему: Основні суб’єкти сучасних міжнародних відносин До середини XX ст. світова політика будувалася з розрахунку державно-центристської моделі міжнародних відносин. Головним її суб’єктом виступали держави. Подібна схема міжнародних відносин була закладена Вестфальським миром (1648), який підвів підсумок Тридцятилітній війні...

Подробнее

Реферат на тему: Політична влада Види влади. Специфіка політичної влади Багатозначність влади проявляється й у іншому аспекті: влада може виступати як соціальна, тобто бути присутньою у відносинах між великими соціальними групами, і як міжособова (у стосунках між друзями, між подружжям...

Подробнее

Реферат на тему: Розвиток вітчизняних політичних концепцій у ХІХ-ХХ ст. Національно зорієнтоване Просвітництво домінувало в українській політичній думці на зламі XVIII-XIX ст., грунтуючись на концепції суспільного договору, ідеях природної рівності та свободи всіх людей, виступало з критикою тиранії та кріпацтва....

Подробнее

Реферат на тему: Політична думка Середньовіччя і епохи Відродження Августин Блаженний. Європейська середньовічна політична думка знаходиться під впливом християнської релігії і римсько-католицької церкви. Авторитетний богослов раннього Середньовіччя Августин Блаженний у своєму трактаті «Про град Божий» розвинув концепцію теологічного розмежування духовної...

Подробнее

Реферат на тему: Стилі і типи політичного лідерства Багатогранність феномену лідерства проявляється в існуванні різноманітних лідерських типів і стилів. Стиль лідерства як стійка відтворювана відмітна модель здійснення лідером своїх функцій фіксує своєрідність його поведінки, характер взаємодії з наближеним оточенням і...

Подробнее

Реферат на тему: Типи партій Світ партій багатогранний, вони відрізняються не тільки назвами, але й більш суттєвими ознаками, що дозволяє виділити різні їх типи. Залежно від соціальної бази розрізняють: партії моносередовищні, що складаються виключно з представників якихось окремих груп, верств,...

Подробнее

Реферат на тему: Політичні конфлікти і кризи Типологія політичних конфліктів і криз Різноманітність політичних конфліктів дозволяє їх типологізувати за різними основами. У вітчизняній конфліктології використовуються різні критерії, що дозволяють створити багатомірну типологію. Зокрема, виділяються горизонтальні і вертикальні політичні конфлікти. Горизонтальні...

Подробнее

Реферат на тему: Стадії виборчого процесу Вибори — складна сукупність суспільних відносин, яку можна уявити у вигляді змінних у часі стадій єдиного процесу. Політична боротьба в цей період часу строго регламентована, щоб не допустити зловживань з боку осіб, які прагнуть...

Подробнее

Реферат на тему: Сутність і структура політичного процесу Невід’ємною стороною політичної реальності виступає політичний процес, який розкриває специфічні риси і грані цієї сфери суспільного життя. У найзагальнішому вигляді він характеризує взаємодію соціальних і політичних структур суспільства, ту площину політики, де...

Подробнее

Реферат на тему: Політична ідеологія та її різновиди З часів введення французьким ученим Де Трессі (1754-1836) терміну «ідеологія» в науковий обіг у політичній теорії склались різні погляди на це духовне явище. Наприклад, марксизм виходить з обумовленості ідеологічних доктрин матеріальними умовами...

Подробнее
Страница 11 из 124« Первая...910111213...203040...Последняя »