Основні засади та способи управління економічним ризиком (реферат)

0 Comment on Основні засади та способи управління економічним ризиком (реферат)

Реферат на тему: Основні засади та способи управління економічним ризиком Управління ризиком покликане забезпечити оптимальне для підприємця співвідношення результатів економічної діяльності та ризику, яким вона обтяжена. Необхідною умовою для розв’язання проблеми ризику є чітке усвідомлення цілей діяльності фірми. Виходячи з...

Continue Reading

Концептуальні засади ризикології в економіці та підприємництві (реферат)

0 Comment on Концептуальні засади ризикології в економіці та підприємництві (реферат)

Реферат на тему: Концептуальні засади ризикології в економіці та підприємництві Аналіз проблем економічної науки та практики переконливо свідчить, що врахування невизначеності, конфліктності й породжуваного ними ризику є однією з магістральних ліній розвитку економічної теорії другої половини ХХ ст. З ризиком...

Continue Reading

Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри (реферат)

0 Comment on Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри (реферат)

Реферат на тему: Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри Модель – це об’єкт, що заміщує оригінал і відбиває найважливіші риси і властивості оригіналу для даного дослідження, даної мети дослідження за обраної системи гіпотез. Математична модель – це абстракція...

Continue Reading

Система кількісних оцінок економічного ризику (реферат)

0 Comment on Система кількісних оцінок економічного ризику (реферат)

Реферат на тему: Система кількісних оцінок економічного ризику План Ризик в абсолютному вираженні. Ризик у відносному виразі. Ризик та нерівність Чебишева. Допустимий критичний та катастрофічний ризик. Крива щільності розподілу ймовірності настання випадкових втрат. Оцінка ризику ліквідності. Коефіцієнт чутливості ?. Ризик...

Continue Reading

Організація діловодства в системі управління (реферат)

0 Comment on Організація діловодства в системі управління (реферат)

Реферат на тему: Організація діловодства в системі управління 1. Поняття і сутність діловодства Діловодство — діяльність, яка забезпечує документування і організацію роботи з документами, тобто діловодство включає в себе сам процес від початку створення документу і передачі його в архів....

Continue Reading

Діагностика і контроль в системі управління промисловим підприємством (реферат)

0 Comment on Діагностика і контроль в системі управління промисловим підприємством (реферат)

Реферат на тему: Діагностика і контроль в системі управління промисловим підприємством 1. Місце і роль діагностики в системі управління підприємством Функція «організація» в менеджменті розглядає не тільки первинну побудову організаційної структури але і її вдосконалення і в першому, і в...

Continue Reading

Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику (реферат)

0 Comment on Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику (реферат)

Реферат на тему: Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику Структура та види резервів і запасів Управління запасами пов’язане з проблемою досягнення оптимальної рівноваги між двома конкуруючими чинниками: мінімізацією капіталовкладень у запаси та максимізацією рівня надійності обслуговування споживачів продукцією...

Continue Reading

Вартість, час та ризик (реферат)

0 Comment on Вартість, час та ризик (реферат)

Реферат на тему: Вартість, час та ризик Вартість і час В економіці співвідношенню «гроші – час» приділяється виключно велика увага. Фінансові менеджери часто розв’язують задачу визначення теперішньої вартості грошових засобів (Present Value — PV) та їх майбутньої вартості (Future Value...

Continue Reading

Функціональні аспекти організації управління підприємством (реферат)

0 Comment on Функціональні аспекти організації управління підприємством (реферат)

Реферат на тему: Функціональні аспекти організації управління підприємством Функціональний підхід в організації управління Функція — сукупність дій відносно однорідних по деяким ознакам, що направленні на досягнення приватної мети і підкорених загальній цілі управління. Функції, що виконуються в організації, діляться на...

Continue Reading

Ефективність організації управління підприємством (реферат)

0 Comment on Ефективність організації управління підприємством (реферат)

Реферат на тему: Ефективність організації управління підприємством 1. Поняття ефективності організації управління Ефективність — здатність організації ( система, група людей, людина) приносити ефект. Стосовно до управління ефективність є мірою точності або досягнення управляємим об’єктом очікуваного стану. Очікуваний стан задається за...

Continue Reading