Реферат на тему: Інтеграція України до ЄС та проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств За радянської доби велося змагання між заходом та сходом в галузі ідеології, яке на теперішній час перемістилося у сферу економіки. Тобто, конкурентоспроможність, як чинник ефективного функціонування сучасної економіки,...

Подробнее

Реферат на тему: Основні відомості про торгові автомати, їх класифікація та будова Тема: “Основні відомості про торгові автомати, їх класифікація та будова” План Основні відомості про торгові автомати. Класифікація торгових автоматів. Загальна будова торгових апаратів. 1. Торгові апарати – це...

Подробнее

Реферат на тему: Роль людського фактора у функціонуванні системи якості підприємства На сучасному етапі суттєво зростають повноваження та відповідальність працівників, зокрема, підвищуються вимоги до компетентності, професійної майстерності, здатності до навчання і розвитку, творчого мислення, уміння працювати у команді, що виступає...

Подробнее

Реферат на тему: Концептуальні основи інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств   Сучасна економіка України вимагає істотних інвестицій в промисловість, які повинні здійснюватися на якісно новому, інноваційному рівні. Але можливістю здійснювати інноваційну діяльність володіє незначне коло українських підприємств, оскільки вона вимагає істотного...

Подробнее

Реферат на тему: Стратегія конкурентоспроможності підприємства за умов ресурсно-екологічних обмежень   На даний момент в Україні прийнято чимало законів, державних програм щодо збереження та підвищення ефективності використання природних ресурсів, але виявляється достатньо підстав для висновків про те, що існуюча система...

Подробнее

Реферат на тему: Застава, як форма забезпечення зобов’язань сільськогосподарських підприємств В сучасній практиці кредитування найбільшого поширення набуло надання позичок під забезпечення товарно-матеріальних цінностей. Рідше банками використовуються в якості забезпечення векселя і цінні папери, депозитні рахунки підприємств, рухоме і нерухоме майно...

Подробнее

Реферат на тему: Удосконалення політики формування позикових коштів підприємства Ринкові умови господарювання породжують об’єктивну необхідність використання суб’єктами підприємницької діяльності позичених фінансових ресурсів поряд із власними коштами, які є у їх розпорядженні, тобто поряд із статутними, резервними, амортизаційними та іншими...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми стратегічного розвитку експортоорієнтованої політики підприємств   Стратегічною метою розвитку зовнішнього сектору економіки України є відновлення внутрішнього економічного зростання. Вагомим напрямом у здійсненні такої мети є ефективне проведення експортоорієнтованої політики, підприємств, що передбачає оптимізацію структури експорту, розширення...

Подробнее

Реферат на тему: Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах малого бізнесу Постановка проблеми. В умовах трансформації ринкових відносин в Україні для досягнення конкурентоспроможності підприємств виникла необхідність запровадження всебічного ефективного управління ціноутворенням на підприємствах малого бізнесу. Організація ефективного управління ціноутворенням в...

Подробнее

Реферат на тему: Удосконалення методики накопичення облікової інформації про діяльність приватних підприємців   Розвиток економіки України за останній період забезпечувався перш за все за допомогою суб’єктів малого бізнесу. Важлива роль малого бізнесу у економічному розвитку держави обумовлена тим, що це...

Подробнее
Страница 22 из 43« Первая...10...2021222324...3040...Последняя »