Діти з особливими освітніми потребами (реферат)

0 Comment on Діти з особливими освітніми потребами (реферат)

Діти з особливими освітніми потребами Сьогодні в нашій країні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з особливими освітніми потребами. В основних законах про освіту зустрічаються такі терміни, як діти, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку та особи, які...

Continue Reading

Метафоричність мови твору (реферат)

0 Comment on Метафоричність мови твору (реферат)

Метафоричність мови твору Зробимо спробу розкрити особливості сприймання учнями початкових класів метафоричності поетичної мови Насамперед з’ясуємо, що означає «метафоричність». Метафора — це художній засіб, що полягає в переносному вживанні слова або виразу на основі аналогії, схожості чи порівняння, а також...

Continue Reading

Інновації у виховних системах (реферат)

0 Comment on Інновації у виховних системах (реферат)

Інновації у виховних системах Обговорюючи питання інновацій у школі, неможливо обійти стороною питання про становлення інновацій у виховних системах. Застосуємо до цієї області — дидактичний аспект інноваційної школи Отже, у педагогіці одночасно співіснує кілька різних визначень категорії «виховання». Одним із...

Continue Reading

Акмеологія та підвищення якості освіти (реферат)

0 Comment on Акмеологія та підвищення якості освіти (реферат)

Акмеологія та підвищення якості освіти Перед школою поставлена задача підготовки дитини до успішної соціалізації, усвідомленого вибору професії Проблема професійного росту людини, її успішності є центральною для акмеології, що почала формуватись як самостійна наукова дисципліна в 90-і роки XX століття. Акмеологічний...

Continue Reading

Методи навчання та їх класифікація (реферат)

0 Comment on Методи навчання та їх класифікація (реферат)

Методи навчання та їх класифікація З боку вчителя — це різноманітні спроби, які допомагають учням засвоїти програмний матеріал, сприяють активізації навчального процесу, з боку учнів — це набуття навчальних компетентностей У дидактиці метод навчання — це певний спосіб цілеспрямованої реалізації...

Continue Reading

Використання досвіду управління якості освіти (реферат)

0 Comment on Використання досвіду управління якості освіти (реферат)

Використання досвіду управління якості освіти Наука про управління якістю формувалась, коли для рішення багатопланових проблем якості не підходили традиційні методи, спорадичні, випадкові заходи. Її предметом є закономірності управління якістю як технічного та соціально-економічного явища. Вона вивчає різні аспекти якості: технічний,...

Continue Reading

Методика проведення школою самообстеження (реферат)

0 Comment on Методика проведення школою самообстеження (реферат)

Методика проведення школою самообстеження Ключові слова: зміст самообстеження, якість освіти, моніторинг якості (об’єкт, виконавці, методика, показники), аналітична доповідь з якості освіти, методика збору інформації. Доповідь про якість освіти на рівні освітньої установи середньої (повної) загальної освіти (ЗО) є аналітичним документом,...

Continue Reading

Моральні цінності сучасної школи (реферат)

0 Comment on Моральні цінності сучасної школи (реферат)

Моральні цінності сучасної школи Якщо в наш час ми скорочували в щоденниках літературу до «літ-ра», то сьогодні нашим дітям викладають «півлітри» Лихослів’ю й зневазі до моральних цінностей підростаюче покоління навчать учителі? Що посієш, те й пожнеш «Українські старшокласники — хто...

Continue Reading

Керування розвитком інноваційної школи (реферат)

0 Comment on Керування розвитком інноваційної школи (реферат)

Керування розвитком інноваційної школи Управлінська проблематика в утворенні зовсім недавно (фактично з початку 90-х років) почала активно обговорюватися у науково-педагогічних колах. Не торкаючись поки специфіки керування освітнім процесом, зупинимося на характеристиці власне процесу керування У сучасній літературі існують різні підходи...

Continue Reading

Єдність соціального і особистісного факторів у вихованні (реферат)

0 Comment on Єдність соціального і особистісного факторів у вихованні (реферат)

Єдність соціального і особистісного факторів у вихованні Поняття соціальної ситуації розвитку було введено в науковий обіг Л. Виготським, який розумів її як систему стосунків між дитиною підліткового віку та соціальною дійсністю — систему, що навіть за наявності відносної стабільності суто...

Continue Reading