Ключові освітні компетентності (реферат)

0 Comment on Ключові освітні компетентності (реферат)

Ключові освітні компетентності Що таке ключові компетентності? Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Компетентна в певній сфері людина має відповідні знання та здібності, що дозволяють їй обґрунтовано судити...

Continue Reading

Програма ранньої профілактики хімічної залежності (реферат)

0 Comment on Програма ранньої профілактики хімічної залежності (реферат)

Програма ранньої профілактики хімічної залежності До уваги фахівців представляється програма ранньої профілактики хімічної залежності для дітей вікової групи 9-12-ти років — «Навички життя» Основним принципом побудови програми є суворе врахування особливостей дитини, а саме: даний період є «піком» емоційного й...

Continue Reading

Етична компетентність сучасного вчителя (реферат)

0 Comment on Етична компетентність сучасного вчителя (реферат)

Етична компетентність сучасного вчителя Переорієнтація сучасної професійно-педагогічної освіти на європейські стандарти, передбачає, у першу чергу, підготовку компетентного фахівця, здатного практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки та досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики Серед ключових компетентностей, якими повинен...

Continue Reading

Готовність учителів до педагогічної творчості (реферат)

0 Comment on Готовність учителів до педагогічної творчості (реферат)

Готовність учителів до педагогічної творчості Згідно з провідною освітньою концепцією, творчість упливає на формування інтелектуально й морально досконалої особистості, дає можливість людині розуміти свою індивідуальність, свій талант і використати його на добро людям У Національній доктрині розвитку освіти України зазначається...

Continue Reading

Медіаосвіта школярів: цикл завдань (реферат)

0 Comment on Медіаосвіта школярів: цикл завдань (реферат)

Медіаосвіта школярів: цикл завдань Модель передбачає «контекст» (вихідні базові знання аудиторії, спільна робота й активність аудиторії), «цілі» (навчання), «стратегії» («знання»: робота з текстами, дослідження, вихідні факти, дані, альтернативні уявлення, критика тощо; «практичні завдання»: відеозйомка, написання сценарію тощо; «цінності»: етичний розгляд,...

Continue Reading

Концептуальні засади освітніх технологій (реферат)

0 Comment on Концептуальні засади освітніх технологій (реферат)

Концептуальні засади освітніх технологій Ми цілком певні, що наша країна може відродитися в новій якості на новому етапі історичного розвитку лише через освіту. Зміна соціально-економічної ситуації в країні посилює необхідність пошуку надійних, оригінальних і ефективних способів навчально-виховної діяльності Є необхідність...

Continue Reading

Використання стратегій розвитку критичного мислення (реферат)

0 Comment on Використання стратегій розвитку критичного мислення (реферат)

Використання стратегій розвитку критичного мислення Освіта протягом усього життя має будуватись на чотирьох стовпах: навчитись пізнавати, навчитися працювати, навчитись жити разом, навчитись жити Особливістю нашого часу є часті прояви девіантної, тобто з відхиленням від прийнятих у суспільстві соціально-психологічних і моральних...

Continue Reading

Дослідницька основа управлінської діяльності (реферат)

0 Comment on Дослідницька основа управлінської діяльності (реферат)

Дослідницька основа управлінської діяльності Методологічна переорієнтація навчально-виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні та самоствердженні в умовах реформування початкової школи є нагальною потребою сьогодення За умов демократизації управління школою та реформування освіти зростає роль педагогічної ради, на якій колегіально...

Continue Reading

Методика експрес-оцінки якості освіти (реферат)

0 Comment on Методика експрес-оцінки якості освіти (реферат)

Методика експрес-оцінки якості освіти Експрес-оцінка призначена оперативно визначати якість поточної діяльності й розвитку школи в інтересах здійснення більш ефективної управлінської діяльності. Її головна відмінність від попередніх методик полягає в тому, що вона цілком зорієнтована тільки на кількісні показники. Це її...

Continue Reading

Інтегрований урок та його аналіз (реферат)

0 Comment on Інтегрований урок та його аналіз (реферат)

Інтегрований урок та його аналіз Інтегрований урок — це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах Його проведення забезпечує формування в учнів цілісної системи уявлень про діалектико-матеріалістичні...

Continue Reading