Допрофільна підготовка учнів Інтерактивні форми навчання корисні не лише для учнів, а й як для вчителів, так і для шкільної адміністрації. Саме ця ідея була покладена в основу семінару заступників директорів з навчально-виховної роботи, організованого Торезьким відділом освіти, міським методичним...

Подробнее

Гендерна чутливість і гендерна культура На сьогодні принцип гендерної рівності в суспільстві розглядається в якості необхідної умови становлення громадянського суспільства. Серед низки наукових термінів, які використовуються в гендерному дискурсі, одним із провідних є поняття гендерної культури, складовими чинниками якого, з...

Подробнее

Інтерактивні технології в особистісно зорієнтованій освіті У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатнього особистого досвіду культури спілкування та співпраці в різних видах діяльності, самовираження у творчих видах...

Подробнее

Відкриті уроки для батьків Існують десятки, сотні професій, спеціальностей, робіт. Але є найбільш універсальна, найблагородніша праця, єдина для всіх і в той же час своєрідна й неповторна в кожній родині — це створення людини Якщо у школі немає досвіду проведення...

Подробнее

Дебати як ефективна технологія навчання Прагнучи виховати людину нового вільного суспільства, людину, відповідальну і здатну до прийняття рішень, педагоги давно переконалися в необхідності діалогу між суб’єктами навчання. Діалог при цьому розуміється як рівноправна взаємодія учня й учителя, покликана підготувати молодь...

Подробнее

Державно-громадське управління навчальним закладом Сучасна ситуація характеризується кардинальними змінами в політичній, економічній, соціальній та культурній сферах діяльності, що зумовлює необхідність пошуку нових підходів і методів до організації навчально-виховного процесу, перетворення жорсткого управління на мобільне, гнучке Національною доктриною розвиту освіти України...

Подробнее

Зміст сучасної шкільної освіти Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник становлення й розвитку особистості, як невід’ємна частина соціокультурного середовища, в якому живе людина Для того щоб стати повноцінним членом суспільства, їй необхідно, з одного боку, засвоїти його...

Подробнее

Взаємодія школи та родини Представляємо матеріали, що допоможуть адміністрації освітніх установ у організації та проведенні педагогічного всеобуча батьків. Давайте опрацюємо основні напрями діяльності класних керівників, такі як збори, конференції, тренінги, дискусії, практикуми тощо Ключові поняття: педагогічний всеобуч, класний керівник, соціальний...

Подробнее

Класний керівник на батьківських зборах Класний керівник — професія й нова і стара одночасно. Можна було б романтично охарактеризувати її як спеціальність, що відроджується з попелу. Але будьмо об’єктивні. Вірніше, ті, хто зацікавлений в її відродженні, з останніх сил тягнуть...

Подробнее

Методи вивчення та структура культури організації Кожна наука, у тому числі прикладна культурологія, до якої відноситься наука про культуру організації, має свою методологію — систему методів теоретичного й емпіричного пізнання — сукупність прийомів, операцій, процедур Методи культурології можуть бути розділені...

Подробнее
Страница 92 из 644« Первая...102030...9091929394...100110120...Последняя »