Імідж освітнього закладу освіти та особистість керівника (реферат)

0 Comment on Імідж освітнього закладу освіти та особистість керівника (реферат)

Імідж освітнього закладу освіти та особистість керівника Керівник навчального закладу здійснює управлінську діяльність через систему стосунків з дітьми, колективом працівників, батьками, адміністративними та контролюючими інстанціями, різними громадськими організаціями тощо. Зрозуміло, що всі ці люди так чи інакше аналізують і оцінюють...

Continue Reading

Зміст, форми та методи громадянського виховання старшокласників у позаурочній діяльності (реферат)

0 Comment on Зміст, форми та методи громадянського виховання старшокласників у позаурочній діяльності (реферат)

Зміст, форми та методи громадянського виховання старшокласників у позаурочній діяльності Говорячи про зміст, форми та методи громадянського виховання в позаурочній діяльності, відмітимо, що всі заходи, які проводять учителі, повинні спиратись на знання, отримані у процесі вивчення основ наук, бути логічним...

Continue Reading

Державно-громадське управління освітою (реферат)

0 Comment on Державно-громадське управління освітою (реферат)

Державно-громадське управління освітою Стрімкі зміни ставлять на порядок денний питання зміни підходів, методів, стилів виробничих відносин і поступового перетворення жорсткого субординаційного управління на більш мобільне. Це вимагає суттєвої перебудови системи управління освітою. Вона повинна стати державно-громадською Яка освіта є державно-громадською?...

Continue Reading

Контроль освітніх результатів (реферат)

0 Comment on Контроль освітніх результатів (реферат)

Контроль освітніх результатів Контролююча функція навчання багато в чому визначає його значення та зміст. Від того, які результати та в якій формі контролюються, залежить побудова навчального процесу Предметом діагностики й контролю є зовнішні освітні продукти учнів та їх внутрішні якості;...

Continue Reading

Адміністративна модель учнівського самоврядування (реферат)

0 Comment on Адміністративна модель учнівського самоврядування (реферат)

Адміністративна модель учнівського самоврядування Зважуючи на те, що проблема учнівського самоврядування є актуальною для переважної більшості сучасних українських шкіл, пропонуємо вашій увазі публікацію, що допоможе практично налагодити таку діяльність Зараз іде процес формування нової системи освіти. Модернізація школи виводить на...

Continue Reading

Корекція мети та змісту управління (реферат)

0 Comment on Корекція мети та змісту управління (реферат)

Корекція мети та змісту управління Головна місія школи в сучасних умовах — підготовка людини до осмисленого й реального сприйняття життя На ринку праці затребувані успішні, конкурентоздатні випускники, які освоїли різні види діяльності й демонструють свої здібності в будь-яких життєвих ситуаціях....

Continue Reading

Користь післятренінгової роботи (реферат)

0 Comment on Користь післятренінгової роботи (реферат)

Користь післятренінгової роботи Успішний тренінг дає позитивну реакцію учасників на форму і зміст навчання, підвищення мотивації, оптимізм, засвоєні знання, уміння, навички… А що далі? Як зберегти таке багатство? Щоб одержати багатий врожай, недостатньо просто посадити насіння в землю. Необхідно щось...

Continue Reading

Взаємозв\’язок педагогічних технологій і технологій управління (реферат)

0 Comment on Взаємозв\’язок педагогічних технологій і технологій управління (реферат)

Взаємозв’язок педагогічних технологій і технологій управління Упровадження елементів управління якістю освіти, а тим більше створення систем якості в освітніх установах, у рамках яких здійснюється таке управління, неминуче порушує питання про взаємозв’язок педагогічних технологій і технологій управління якістю. Такий взаємозв’язок реально...

Continue Reading

Логіка. Програма курсу для 2-4-х класів загальноосвітньої школи (реферат)

0 Comment on Логіка. Програма курсу для 2-4-х класів загальноосвітньої школи (реферат)

Логіка. Програма курсу для 2-4-х класів загальноосвітньої школи Сьогодні, коли ведуться роботи з удосконалення навчальних програм, скорочення часу на вивчення ряду предметів в умовах значного збільшення потоку наукової, технічної, політичної інформації, усе більше зростають вимоги до вчителя й учня в...

Continue Reading

Єдність змістовного та особистісного (реферат)

0 Comment on Єдність змістовного та особистісного (реферат)

Єдність змістовного та особистісного Школа — це серцевина суспільства. На все, що відбувається в суспільстві, має реагувати школа. Сучасна школа має бути готовою до забезпечення потреб держави в самостійно мислячих особистостях, здатних діяти, розв’язувати гострі проблеми, досягати життєвого успіху Якість...

Continue Reading