Критичне мислення — основа дебатних технологій навчання (реферат)

0 Comment on Критичне мислення — основа дебатних технологій навчання (реферат)

Критичне мислення — основа дебатних технологій навчання Від українських педагогів часто можна почути закиди про «американськість» новітніх технологій навчання. Бутімто, це не наше, нащо прищеплювати на українському ґрунті «чужинське» інтерактивне навчання, дебати, критичне мислення, критичне читання… Відповідати на ці закиди...

Continue Reading

Використання ресурсів освітнього середовища (реферат)

0 Comment on Використання ресурсів освітнього середовища (реферат)

Використання ресурсів освітнього середовища Одним із механізмів управління якістю є ефективне використання наявних ресурсів. До ресурсів управління якістю освіти в умовах школи поряд із внутрішніми — кадровими, методичними, іншими видами ресурсів відносяться й зовнішні ресурси, що становлять освітнє середовище школи...

Continue Reading

Вітчизняні освітні інновації: вісім освітніх проектів (реферат)

0 Comment on Вітчизняні освітні інновації: вісім освітніх проектів (реферат)

Вітчизняні освітні інновації: вісім освітніх проектів Мета освіти сьогодні — створення умов для розвитку та саморозвитку учнів, виховання в них уміння приймати самостійні рішення, тому центром нової державної освітньої політики є людина як особистість. Досягнення цієї мети можливе завдяки реалізації...

Continue Reading

Досвід роботи школи з екологічного виховання учнів (реферат)

0 Comment on Досвід роботи школи з екологічного виховання учнів (реферат)

Досвід роботи школи з екологічного виховання учнів Людина та природа — поняття взаємопов’язані та взаємозалежні, адже людство існуватиме доти, доки існуватиме природне середовище Створюючи загрозу природі, ми загрожуємо самим собі. В. Сухомлинський писав із цього приводу: «Поняття «природа» — єдине...

Continue Reading

Зовнішнє тестування навчальних досягнень учнів (реферат)

0 Comment on Зовнішнє тестування навчальних досягнень учнів (реферат)

Зовнішнє тестування навчальних досягнень учнів Процеси реформування освіти супроводжуються оновленням її змісту, застосуванням діагностичних і стимулюючих форм контролю й оцінювання досягнень учнів у різних видах навчальної діяльності. Практична доцільність оцінювання навчальних досягнень учнів полягає в необхідності створення системи оцінювання та...

Continue Reading

Виховування толерантності (реферат)

0 Comment on Виховування толерантності (реферат)

Виховування толерантності Педагогічна технологія — це система соціально перевірених і впорядкованих норм і правил, які віддзеркалюють закономірності навчально-виховного процесу в тих чи інших освітніх формах, яких дотримується вчитель, керуючи розвитком як самого процесу, так і його учасників Тобто, як зазначає...

Continue Reading

Виховання гуманізму у інформаційному суспільстві (реферат)

0 Comment on Виховання гуманізму у інформаційному суспільстві (реферат)

Виховання гуманізму у інформаційному суспільстві Останнім часом відбувається реформування освіти в Україні, її переорієнтація на виховання людини, яка не тільки володітиме певним багажем знань, умінь, навичок і способів діяльності, а й умітиме виконувати свої обов’язки відповідно до сучасних теоретичних надбань,...

Continue Reading

Експертиза гуманістичних систем (реферат)

0 Comment on Експертиза гуманістичних систем (реферат)

Експертиза гуманістичних систем Актуальною проблемою педагогічної науки та практики є здійснення експертизи гуманістичних систем, обумовленої культурно-освітнім резонансом, що в педагогіці розглядається як дієвий фактор розширення альтернативної освіти Відтак, важливим завданням педагогічної громадськості є розробка теорії, методології та технології експертизи педагогічних...

Continue Reading

Аналіз нових можливостей школи в умовах модернізації освіти (реферат)

0 Comment on Аналіз нових можливостей школи в умовах модернізації освіти (реферат)

Аналіз нових можливостей школи в умовах модернізації освіти Програма модернізації сучасної освіти орієнтована на досягнення нової якості освіти. У зв’язку з цим виникає питання про те, що розуміється під якістю освіти і про яку нову якість мова йде Нова якість...

Continue Reading

Діагностика особистісного розвитку та виховання проблемного підлітка (реферат)

0 Comment on Діагностика особистісного розвитку та виховання проблемного підлітка (реферат)

Діагностика особистісного розвитку та виховання проблемного підлітка Зміст діагностичної частини дослідження підпорядкований вивченню особливостей розвитку проблемного підлітка, впливу різних чинників на виховання його «Я»-образу, що розглядаються з позиції особистісно зорієнтованого підходу Визначальним фактором тут стає теоретичний висновок І. Беха про...

Continue Reading