Джерела виникнення інновацій. Інновації на технологічному рівні розгляду Вивчимо виникнення й оформлення інновацій при технологічному аспекті дидактичного розгляду, що містить у собі нормативні принципи організації процесу навчання. Для цього звернемося спочатку до самого поняття «педагогічна технологія». Воно, як правило, визначає...

Подробнее

Модель учителя-новатора Одне з найголовніших завдань освіти — зробити людину творчою особистістю. Пріоритет особистості має стати основою філософії та ідеологією навчання, виховання, центральною ціннісною орієнтацією як учителя, так і обдарованого учня. То хто ж він, успішний учитель? 1. Натхненний: надихає...

Подробнее

Методичні рекомендації з експертизи матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи Інструкція експертам 1. Загальні положення 1.1. Експертиза матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи проводиться на підставі положення «Про науково-дослідну, експериментальну роботу в освітніх установах Донецької області», обласної програми «Залучення практичних працівників освіти до науково-дослідної,...

Подробнее

Методика векторного аналізу уроку У період модернізації національної освіти важливого значення набуває проблема підготовки педагогів і керівників шкіл у закладах післядипломної освіти до проектно-впроваджувальної діяльності Актуальність зумовлена масштабністю стрімких змін у соціокультурному просторі суспільства. Бути готовим до їх прийняття, включення...

Подробнее

Матриця складання плану роботи класного керівника Моніторинг розуміється як комплексна система спостережень, оцінки та прогнозу змін стану, а програма моніторингу — як інструмент. Підхід, закладений у розробленій програмі моніторингу, може бути виражений через сукупність принципів Напрями відповідальності З колективом класу...

Подробнее

Навчальна екскурсія та її аналіз Навчальна екскурсія — це форма організації навчально-виховної роботи, яка дозволяє організувати спостереження та вивчення різних явищ, предметів, процесів у природних умовах, музеях, на виставках тощо Екскурсія збагачує учнів знаннями про матеріальне виробництво, людей праці, сучасні...

Подробнее

Евристичний компонент освітніх стандартів Відповідно до Закону «Про освіту», державні освітні стандарти визначають: обов’язковий мінімум змісту основних освітніх програм; максимальний обсяг навчального навантаження учнів; вимоги до рівня підготовки випускників Широка громадськість, у тому числі й педагогічна, під освітніми стандартами найчастіше...

Подробнее

Аналіз дидактичного аспекту уроку Дидактичний аспект уроку включає такі основні компоненти: зміст освіти та навчання, закономірності та принципи навчання, методи та засоби навчання, форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів Зміст освіти та навчання Дефініцію «зміст освіти» М. М. Фіцула розкриває так:...

Подробнее

Виховання емпатії у дітей Важливою ознакою зрілого громадянського суспільства є його гуманність, яка постійно реалізується її носіями — членами цього суспільства — через ставлення один до одного, до більших об’єднань людей, до природного довкілля Тотальна гуманізація життя пов’язана насамперед з...

Подробнее

Компетентнісно спрямований педагогічний процес Компетентнісний підхід в освіті — це відповідь на вимоги часу. Динамічні зміни життя, постійне оновлення інформації зумовлюють потребу у членах суспільства — фахівцях, які здатні оперативно адаптуватись, навчатись протягом життя, неперервно розвиватись Провідні освітянські документи визначають...

Подробнее
Страница 85 из 644« Первая...102030...8384858687...90100110...Последняя »