Виховання толерантності в учнів початкової школи (реферат)

0 Comment on Виховання толерантності в учнів початкової школи (реферат)

Виховання толерантності в учнів початкової школи Педагогічна технологія — це зафіксована система соціально-перевірених і впорядкованих норм і правил, які віддзеркалюють закономірності навчально-виховного процесу в тих чи інших освітніх формах, що їх дотримується вчитель, керуючи розвитком як самого процесу, так і...

Continue Reading

Інноваційні форми роботи методоб\’єднання вчителів початкових класів (реферат)

0 Comment on Інноваційні форми роботи методоб\’єднання вчителів початкових класів (реферат)

Інноваційні форми роботи методоб’єднання вчителів початкових класів Керівник кафедри вчителів початкових класів школи висвітлює досвід практичної роботи з підвищення педагогічної майстерності. Зроблено наголос на інноваційні форми та зміст діяльності — школа молодого вчителя та експериментально-дослідницька робота Підвищення рівня професійної майстерності...

Continue Reading

Державне управління освітою: регіональний аспект (реферат)

0 Comment on Державне управління освітою: регіональний аспект (реферат)

Державне управління освітою: регіональний аспект Сьогодні актуальним є розгляд проблем модернізації управління закладами освіти на державно-громадських засадах, які фактично почали розроблятись дослідниками та органами управління освітою в Україні тільки впродовж останнього десятиріччя Постановка проблеми та її зв’язок з найважливішими науковими...

Continue Reading

Методичні рекомендації щодо проведення експериментальної роботи в навчальному закладі (реферат)

0 Comment on Методичні рекомендації щодо проведення експериментальної роботи в навчальному закладі (реферат)

Методичні рекомендації щодо проведення експериментальної роботи в навчальному закладі Пропонуємо для розгляду Методичні рекомендації щодо проведення експериментальної роботи в навчальному закладі, які підготовані Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників Як подати заявку на експеримент Заявка на організацію дослідно-експериментальної...

Continue Reading

Вітагенні технології компетентісного навчання (реферат)

0 Comment on Вітагенні технології компетентісного навчання (реферат)

Вітагенні технології компетентісного навчання Атмосфера актуалізації й переосмислення життя в Україні вимагає нового педагогічного бачення та зміни парадигми в напрямі виховання й самовиховання творчої конкурентоздатності особистості Компетентнісно зорієнтоване навчання потребує нових педагогічних і дидактичних підходів. Аналіз світового досвіду дозволяє визначити...

Continue Reading

Інформатизація ліцею: управлінський аспект (реферат)

0 Comment on Інформатизація ліцею: управлінський аспект (реферат)

Інформатизація ліцею: управлінський аспект Аналіз видів і форм діяльності середнього загальноосвітнього навчального закладу виявляє достатньо складний комплекс різнорідних організаційних структур та інформаційних потоків між ними Офіційний перелік документів, обов’язкових для ведення у школі, складає 59 одиниць. Але й вони не...

Continue Reading

Відвідування занять викладачів. Відкриті уроки (реферат)

0 Comment on Відвідування занять викладачів. Відкриті уроки (реферат)

Відвідування занять викладачів. Відкриті уроки Основні вимоги до уроку Основною формою навчальної та виховної роботи в середньому спеціальному навчальному закладі є урок. Основними вимогами, пропонованими до сучасного уроку, є: 1. Планове ведення уроку. Кожне заняття повинно проводитися за чітко розробленим...

Continue Reading

Ефективність процесу навчання в умовах полісистемної школи (реферат)

0 Comment on Ефективність процесу навчання в умовах полісистемної школи (реферат)

Ефективність процесу навчання в умовах полісистемної школи Кожна інноваційна школа, створюючи нову освітню модель або розробляючи нові технології переносу існуючих культурних освітніх систем в іншу ситуацію, прагне відповідно до загальної ідеї забезпечити кращу якість формування школярів, що навчаються в умовах...

Continue Reading

Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога (реферат)

0 Comment on Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога (реферат)

Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога Пропонуємо для розгляду матеріали з методичного супроводу науково-дослідної, експериментальної роботи педагога Дослідна робота педагога — удосконалення масової педагогічної практики на основі інтуїції педагога без наукового обмеження умов, відбору й обґрунтування критеріїв оцінки результатів. Дослідно-експериментальна...

Continue Reading

Деформації особистісного розвитку підлітка внаслідок негативного впливу проблемної сім\’ї (реферат)

0 Comment on Деформації особистісного розвитку підлітка внаслідок негативного впливу проблемної сім\’ї (реферат)

Деформації особистісного розвитку підлітка внаслідок негативного впливу проблемної сім’ї Деформація особистісного розвитку підлітка з проблемної сім’ї, його психолого-педагогічна нестабільність починається з раннього дитинства. Саме на цій стадії дія несприятливих, іноді випадкових чинників, що можуть видатися малозначущими, виникають шкідливі для подальшого...

Continue Reading