Вчителів визначає рівень самосвідомості (реферат)

0 Comment on Вчителів визначає рівень самосвідомості (реферат)

Вчителів визначає рівень самосвідомості Моделі роботи педагога. Незважаючи на вдавану розмаїтість, у професії педагога існують лише дві моделі організації вчительської праці: модель адаптивної поведінки вчителі та модель професійного розвитку У руслі першої моделі педагог прагне максимально вписатись у професію, пристосуватись...

Continue Reading

Аналіз досвіду розробки програм (реферат)

0 Comment on Аналіз досвіду розробки програм (реферат)

Аналіз досвіду розробки програм Рішення всіх завдань на стадії розробки проекту програми своїм результатом буде мати конкретизацію завдань управління якістю освіти за певних умов На завершення стадії проектування шкільної програми управління якістю освіти необхідно визначити пріоритетні завдання та вибрати документальну...

Continue Reading

Інноваційна діяльність у початковій школі (реферат)

0 Comment on Інноваційна діяльність у початковій школі (реферат)

Інноваційна діяльність у початковій школі У 2000 році наказом Міністерства освіти і науки № 522 було затверджено Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Це положення розроблено відповідно до законів України, з метою впровадження інноваційної освітньої діяльності в систему освіти...

Continue Reading

Екологія та здоров\’я людини (реферат)

0 Comment on Екологія та здоров\’я людини (реферат)

Екологія та здоров’я людини Сьогодні вже говорять про екологію культури, духу, мови та ін. Настав час поговорити і про екологію самої людини. Екологія людини є складовою частиною загальної екології, визначається перш за все негативною дією на людей ними же зміненого...

Continue Reading

Громадсько-активні школи (реферат)

0 Comment on Громадсько-активні школи (реферат)

Громадсько-активні школи Найбільше громадсько орієнтована освіта виявляється у громадсько-активній школі, закладі, який відкритий 24 години на добу, сім днів на тиждень Навчання — дорогоцінне надбання людського суспільства. Воно покликане задовольняти найважливіші життєві потреби людини. Але навчання не є стихією, воно...

Continue Reading

Інноваційні методи навчання та викладання (реферат)

0 Comment on Інноваційні методи навчання та викладання (реферат)

Інноваційні методи навчання та викладання Не навчайте дітей так, як навчали вас, — вони народились в інші часи… Демократія не виникне сама по собі, а демократизація суспільства не відбудеться без участі кожного. Школа — модель суспільства і, говорячи про права...

Continue Reading

Виховний аспект шкільного уроку (реферат)

0 Comment on Виховний аспект шкільного уроку (реферат)

Виховний аспект шкільного уроку Одне з центральних місць у навчальному процесі займає творча індивідуальність педагога. Здатність управляти цим процесом — свідчення високого інтелектуального й духовного рівня вчителя, його професійної компетентності Дуже відповідальний момент — установлення зв’язку вчителя з іще незнайомим...

Continue Reading

Викладання історії в особистісно зорієнтованому вимірі (реферат)

0 Comment on Викладання історії в особистісно зорієнтованому вимірі (реферат)

Викладання історії в особистісно зорієнтованому вимірі Останнім часом у системі загальноосвітньої школи України поширеним стало запровадження інноваційних методів навчання. Безперечно те, що дані види роботи є перспективними з точки зору оптимізації навчально-виховного процесу Проте, на нашу думку, для досягнення глибинних...

Continue Reading

Антикорупційне виховання у школі (реферат)

0 Comment on Антикорупційне виховання у школі (реферат)

Антикорупційне виховання у школі Антикорупційне виховання у школі може бути формальним і неформальним. Формальне виховання — це включення елементів антикорупційної освіти в загальноосвітні програми, неформальне — заохочення різного роду ініціатив у додатковій освіті: громадянські акції, учнівські конференції й інші заходи...

Continue Reading

Готовність педагогічних кадрів до інновацій (реферат)

0 Comment on Готовність педагогічних кадрів до інновацій (реферат)

Готовність педагогічних кадрів до інновацій Готовність колективів шкіл до впровадження програм підвищення якості освіти — одна з визначальних умов здійснення процесу модернізації будь-якої освіти. Реалізація цієї умови ставить керівників освітніх установ перед необхідністю розробки тактичної та операційної програм включення педагогів...

Continue Reading