Мирний договір у Брест-Литовську (урок)

0 Comment on Мирний договір у Брест-Литовську (урок)

Мирний договір у Брест-Литовську Мета:    розглянути головні події, пов’язані з підписанням мирного договору в Брест-Литовську, проаналізувати його зміст і наслідки для України; з’ясувати обставини від новлення влади ЦР; формувати вміння оцінювати іс торичні події. Основні поняття: Брест-Литовський мирний договір; сепаратний мирний договір;...

Continue Reading

Основні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку світу наприкінці XVIII — на початку XX ст.

0 Comment on Основні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку світу наприкінці XVIII — на початку XX ст.

Основні тенденції суспільно-політичного й економічного розвитку світу наприкінці XVIII — на початку XX ст. Мета:  розкрити характерні риси економічного і суспільно-політичного розвитку країн світу з кінця XVIII до почат ку XX ст., схарактеризувати основні етапи даного істо ричного періоду; формувати поняттєвий...

Continue Reading

Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого

0 Comment on Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого

Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого   Мета: У цікавій формі уявної подорожі ознайомити учнів з життям та діяльністю великого князя Ярослава Мудрого, визначити його роль і місце в історії України. Продовжити роботу з розвитку в школярів умінь...

Continue Reading

Центральна Рада у березні—квітні 1918 р (урок)

0 Comment on Центральна Рада у березні—квітні 1918 р (урок)

Центральна Рада у березні—квітні 1918 р. Мета:    проаналізувати політику ЦР в останній період її діяльності; розглянути відносини ЦР з німецько-австрійською адміністрацією; розкрити причини гетьманського перевороту; розвивати навички визначення причинно-наслідкових зв’язків у історичних подіях; формувати вміння працювати з підручником. Основні поняття: Конституція УНР;...

Continue Reading

План-конспект. Вогнева підготовка

0 Comment on План-конспект. Вогнева підготовка

План-конспект. Вогнева підготовка ТЕМА № 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються.   Урок 1. Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі. Організація і порядок проведення стрільби з малокаліберної гвинтівки...

Continue Reading

Життя в середньовічному місті (урок)

0 Comment on Життя в середньовічному місті (урок)

Тема. Життя в середньовічному місті Мета. Розглянути життя середньовічного міста, ознайомити з органами управління, боротьбою між патриціями, плебеями та цехами; продовжувати формувати вміння роботи з навчальним текстом, розвивати навички роботи зі схемами, вчити концентрувати увагу, висловлювати свою думку; виховувати інтерес...

Continue Reading

План – конспект. Правила поведінки учасників бойових дій

0 Comment on План – конспект. Правила поведінки учасників бойових дій

План – конспект. Правила поведінки учасників бойових дій Тема: “ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ.” Мета уроку: Довести до учнів призначення, принципи і норми Міжнародного гуманітарного права (МГП) та сферу його застосування. Роз’яснити суть Женевських конвенцій 1949 року та Додаткових протоколів...

Continue Reading

План – конспект. Міжнародне гуманітарне право та його норми про захист жертв війни

0 Comment on План – конспект. Міжнародне гуманітарне право та його норми про захист жертв війни

План – конспект. Міжнародне гуманітарне право та його норми про захист жертв війни Тема: “МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ТА ЙОГО НОРМИ ПРО ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ.” Мета уроку: Довести до учнів призначення, принципи і норми Міжнародного гуманітарного права (МГП) та сферу його...

Continue Reading

План – конспект. Організація внутрішньої служби в частині. Склад добового наряду та його призначення

0 Comment on План – конспект. Організація внутрішньої служби в частині. Склад добового наряду та його призначення

План – конспект. Організація внутрішньої служби в частині. Склад добового наряду та його призначення   Мета уроку: Сформувати в учнів поняття про добовий наряд, вивчити його склад та призначення Навчальні питання 1.         Розміщення військовослужбовців. 2.         Призначення, склад і озброєння, добового...

Continue Reading

Утворення Єгипетської держави (урок)

0 Comment on Утворення Єгипетської держави (урок)

Українські землі в 1915—1917 рр. Мета: з’ясувати причини й ознаки назрівання революційної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях та їх вплив на погіршення соціально-економічного становища українських земель; спираючись на раніше отримані знання, підвести учнів до усвідомлення того, що війна —...

Continue Reading