Положення про шкільний сімейний клуб Шкільний сімейний клуб створюється з метою сприяння школі та родині в організації колективної творчої справи (КТС) 1. Загальні положення Шкільний сімейний клуб допомагає педагогічному колективу й учням у зв’язках між школою та батьківською громадськістю, у...

Подробнее

Помилка системи освіти Зазвичай помилкою вважається неправильна дія або результат такої дії… У математичній теорії помилок під помилкою мається на увазі погрішність, що виникає при вимірі, тому теорію помилок фактично можемо назвати теорією погрішностей вимірів. Тут мусимо за уважити, що...

Подробнее

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад Пропонуємо для розгляду Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад У подальших випусках редакція планує для досягнення високого рівня експериментальної діяльності шкіл познайомити з комплексно-цільовими програмами та моделями, а для формування інноваційних даних представити стандартизовані...

Подробнее

Поняття «компетентність» у педагогіці Аналіз зарубіжної літератури показує, що становлення поняття «ключові компетенції» пов’язане з розумінням їх як свого роду індикаторів, які визначають готовність учня або випускника школи, вищого навчального закладу до життя та професії Водночас у тлумаченні понять «компетентність»,...

Подробнее

Позаурочна самостійна навчально-дослідницька робота ліцеїстів Самостійна позаурочна навчально- і науково-дослідницька діяльність здійснюється ліцеїстами переважно вдома. Разом з тим, вона відбувається в бібліотеці, комп’ютерних та навчальних кабінетах, лабораторіях ліцею Як складова частина креативного навчально-виховного процесу, вона полягає в органічному продовженні урочної...

Подробнее

Положення про клуб юних дипломатів Розвиток партнерських зв’язків з народами різних країн — справа не тільки державних установ, дорослих людей. Пріоритетний напрям у позаурочній, позашкільній діяльності в Київській гімназії східних мов — розвиток дружби з школярами країн Сходу, здійснення народної...

Подробнее

Повний цикл педагогічного аналізу У літературі зі школознавства існують різні підходи до класифікації форм і видів управлінської діяльності. Але їх тлумачення, неупорядкований набір, а іноді й групування не дають можливості чітко уявити організаційну структуру педагогічного аналізу як функції управління Повний...

Подробнее

Положення про наукове товариство гімназистів Наукове товариство гімназистів це творче об’єднання учнів, які прагнуть поповнювати, удосконалювати свої знання в галузі наук, розвивати свій інтелектуальний потенціал, розширювати науковий кругозір, набувати вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності І. Загальні положення 1.1. Наукове товариство...

Подробнее

Планування та технологія особистісно зорієнтованого уроку Визнаємо, що сучасний урок у школі став більш гнучким за цілями та задачами, варіативним за формами та методами проведення, різноманітним за використанням технічних засобів. І все ж таки його далеко не завжди можна вважати...

Подробнее

Позакласна робота та розвиток соціальних якостей Соціально-педагогічна робота має глибокі історичні корені. Наша країна завжди була багата прикладами благодійності, піклування, опікування стражденними. Ці турботи брали на себе державні, громадські організації, приватні особи Соціально-педагогічний рух активно розвивався у 20-30-і рр. У...

Подробнее
Страница 62 из 644« Первая...102030...6061626364...708090...Последняя »