Технології дистанційного навчання (реферат)

0 Comment on Технології дистанційного навчання (реферат)

Технології дистанційного навчання Серед сучасних педагогічних технологій найбільший інтерес для навчання у школі представляють ті технології, що орієнтовані на групову роботу учнів, навчання у співробітництві, активний пізнавальний процес, роботу з різними джерелами інформації Саме ці технології передбачають широке використання дослідницьких,...

Continue Reading

Школа діалогу культур (реферат)

0 Comment on Школа діалогу культур (реферат)

Школа діалогу культур Iз середини 80-х років педагоги навчились будувати уроки-діалоги з різних предметів. Ці уроки завжди починалися з запитання дитини або вчителя, який зі звичного предмета — слова, числа, форми — зробить відповідь нестандартною, дивовижною, потребуючою власних гіпотез Логіка...

Continue Reading

Стратегічне планування (реферат)

0 Comment on Стратегічне планування (реферат)

Стратегічне планування У кого є стратегічні плани? Усіх нас цікавить наше майбутнє — як особисте, так і майбутнє організації, де ми працюємо. Щоб довідатися про майбутнє, люди використовують різні способи — одні йдуть до ворожки, другі покладаються на долю, інші...

Continue Reading

Факторно-критеріальні параметри освіти (реферат)

0 Comment on Факторно-критеріальні параметри освіти (реферат)

Факторно-критеріальні параметри освіти Вивчення ефективності управління інноваційними процесами знаходиться у площині сформованості інноваційного середовища. Відтак, оцінювання інноваційного середовища передбачає розробку системи факторно-критеріальних показників Оскільки в основу середовищного підходу покладена ідея В. Ясвіна, щодо формування особистості через систему взаємовідносин та умов,...

Continue Reading

Сучасна освітня система у Великій Британії (реферат)

0 Comment on Сучасна освітня система у Великій Британії (реферат)

Сучасна освітня система у Великій Британії У сучасних умовах система ступеневої вищої освіти є важливим напрямом оптимізації підготовки нової генерації фахівців, максимального задоволення освітніх потреб особистості та суспільства, диференціації професійної підготовки, уходження нашої країни у світовий освітянський простір Для ефективного...

Continue Reading

Фінська як друга мова (реферат)

0 Comment on Фінська як друга мова (реферат)

Фінська як друга мова Завдання, що стоять сьогодні перед школою й проголошені в сучасних стратегічних документах про освіту, спрямовані на перехід освітньої системи старого зразка на новий гуманістично-інноваційний тип освіти, підвищення її конкурентоспроможності в європейському та світовому освітніх просторах Європейські...

Continue Reading

Управління оздоровчою діяльністю школи: пріоритетні напрями (реферат)

0 Comment on Управління оздоровчою діяльністю школи: пріоритетні напрями (реферат)

Управління оздоровчою діяльністю школи: пріоритетні напрями Вивчення документів, педагогічної літератури, власні 25-річні спостереження на посаді директора школи наштовхнули на думку створення у школі умов, що сприяють поліпшенню здоров’я учнів та інших учасників освітнього процесу, а саме які важелі управління будуть...

Continue Reading

Характеристика планування виховної роботи (реферат)

0 Comment on Характеристика планування виховної роботи (реферат)

Характеристика планування виховної роботи Планування дозволяє не тільки значно зменшити частку невизначеності в розвитку педагогічної ситуації, а й забезпечити наступність сьогоднішніх і завтрашніх дій, а також упорядкувати протікання процесів навчання й виховання школярів Люди завжди намагались уникнути невизначеності свого майбутнього....

Continue Reading

Учнівські проекти оздоровчого напряму (реферат)

0 Comment on Учнівські проекти оздоровчого напряму (реферат)

Учнівські проекти оздоровчого напряму Сучасна нормативно-правова база освіти передбачає не тільки турботу про здоров’я підростаючого покоління, а й виховання в молоді засад здорового способу життя, турботу про власне здоров’я тощо Загальновідомо, що найціннішим для кожної людини є здоров’я. Про здоров’я...

Continue Reading

Українська родина та соціалізація дитини (реферат)

0 Comment on Українська родина та соціалізація дитини (реферат)

Українська родина та соціалізація дитини Сім’я — це певна соціальна спільнота з конкретною системою зв’язків і взаємодії між її членами, що виникають з метою задоволення їхніх різноманітних потреб. Природну основу сім’ї складають шлюбні та родичеві зв’язки, які певним чином є...

Continue Reading