Управління освітою з урахуванням специфіки школи та району (реферат)

0 Comment on Управління освітою з урахуванням специфіки школи та району (реферат)

Управління освітою з урахуванням специфіки школи та району Інноваційна структура управління передбачає розвиток регіональних форм управління, єдність управління та співуправління, формування нових відносин між закладом і середовищем, раціональний розподіл функціональних обов’язків, активне включення у процес управління вчителів, батьків, учнів, громадськості...

Continue Reading

Толерантність як моральність особистості (реферат)

0 Comment on Толерантність як моральність особистості (реферат)

Толерантність як моральність особистості Сьогодні перед національною школою постає завдання виховання особистості, спроможної творчо мислити, вільно орієнтуватись у реаліях сучасного життя, вибудовуючи власну поведінку на соціально поціновуваних засадах Його розв’язання — складний, неоднозначний процес. Поряд зі стихійними чинниками, зумовленими особливостями...

Continue Reading

Урок літератури — це пошук істини, а не передача всього готового (реферат)

0 Comment on Урок літератури — це пошук істини, а не передача всього готового (реферат)

Урок літератури — це пошук істини, а не передача всього готового На межі тисячоліть перед учителями-словесниками постають складні і відповідальні завдання — плекання зацікавленого читача, з вільною розкутою думкою; формування сталих і свідомих читацьких інтересів; сприяння становленню особистості за принципами...

Continue Reading

Філософія громадсько орієнтованої освіти (реферат)

0 Comment on Філософія громадсько орієнтованої освіти (реферат)

Філософія громадсько орієнтованої освіти Громадсько орієнтована освіта розпочинає свою історію з того моменту, коли з’явилися школи, близькі до церкви, церковної громади. Вони були центрами соціокультурного життя. Це було особливо важливо в невеликих населених пунктах, селах, де школа була не тільки...

Continue Reading

Управління школою на державно-громадських засадах (реферат)

0 Comment on Управління школою на державно-громадських засадах (реферат)

Управління школою на державно-громадських засадах Освіта вважається сферою, що найбільшою мірою відповідає за засвоєння новими поколіннями громадських обов’язків й правил спільної відповідальності за участь в управлінні Якщо ми спитаємо себе: «Що є найбільш характерною рисою сучасного світу», то, мабуть, отримаємо...

Continue Reading

Сучасна позакласна робота (реферат)

0 Comment on Сучасна позакласна робота (реферат)

Сучасна позакласна робота Соціальне виховання повинно досягати двох цілей: успішності соціалізації підростаючих поколінь у сучасних умовах і саморозвитку людини як суб’єкта діяльності та як особистості Школи найчастіше не можуть вибрати необхідну спрямованість позакласної й загальношкільної роботи. Це призводить до втрати...

Continue Reading

Сучасний стан системи освіти Франції (реферат)

0 Comment on Сучасний стан системи освіти Франції (реферат)

Сучасний стан системи освіти Франції Вивчення шляхів розвитку освітньої системи Франції свідчить про те, що перші навчальні заклади відносяться до римського періоду, деякі вищі освітні заклади існували ще в кінці першого тисячоліття, але лише Паризький університет надовго став зразком для...

Continue Reading

Управління розвитком педагогічної системи в сучасному загальноосвітньому закладі (реферат)

0 Comment on Управління розвитком педагогічної системи в сучасному загальноосвітньому закладі (реферат)

Управління розвитком педагогічної системи в сучасному загальноосвітньому закладі Освіта ХХІ століття характеризується постійним пошуком шляхів її модернізації. Характерною ознакою сучасного періоду розвитку вітчизняної освіти є масове впровадження інноваційних ідей у практику виховання підростаючого покоління Як ми знаємо, інновації в педагогіці...

Continue Reading

Українська козацька педагогіка (реферат)

0 Comment on Українська козацька педагогіка (реферат)

Українська козацька педагогіка Чи відомо вам, що слово «козак» у перекладі з тюркської означає «вільна людина»? Одним із перших на Русі цим словом назвав себе Ілля Муромець, підкреслюючи волю свого вибору православного служіння Батьківщині. В історичних пам’ятниках згадування про козаків...

Continue Reading

Уведення в поняття: інноваційна школа (реферат)

0 Comment on Уведення в поняття: інноваційна школа (реферат)

Уведення в поняття: інноваційна школа Перед тим як визначитися щодо поняття іноваційна школа, виразимо спочатку власне ставлення до поняття інновація на тлі багатьох наукових дискусій із цього питання Проаналізувавши різні точки зору, що стосуються даної проблематики, ми зупинилися, у силу...

Continue Reading