Школа майбутнього першокласника (реферат)

0 Comment on Школа майбутнього першокласника (реферат)

Школа майбутнього першокласника Частіше за все майже всі школи готують спеціальні програми адаптації дошколят до навчання у школі. Маємо таку програму й ми. Вона призначена для створення максимально комфортних умов, що дозволяють майбутнім першокласникам успішно розвиватись у новому педагогічному середовищі...

Continue Reading

Урок-співбесіда та її аналіз (реферат)

0 Comment on Урок-співбесіда та її аналіз (реферат)

Урок-співбесіда та її аналіз Урок-співбесіда — це специфічна форма організації навчально-виховного процесу, де взаємодія вчителя з учнями жорстко не детермінується, а домінуючим методом його проведення є бесіда Урок-співбесіда проводиться перед заліком, навчальною екскурсією, конференцією, диспутом, контрольною роботою. Його мета —...

Continue Reading

Тестові технології оцінювання якості (реферат)

0 Comment on Тестові технології оцінювання якості (реферат)

Тестові технології оцінювання якості Упровадження новітніх технологій навчання, що ґрунтується на нових підходах подання та засвоєння навчальної інформації, потребує нових, сучасних методів їх вимірювання й оцінювання Пошук досконалих методів вимірювання рівня навчальних досягнень учнів на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій...

Continue Reading

Становлення та розвиток освіти в Чехії (реферат)

0 Comment on Становлення та розвиток освіти в Чехії (реферат)

Становлення та розвиток освіти в Чехії Для створення сучасної та конкурентоздатної освітньої системи необхідно вивчити досвід інших країн, у першу чергу своїх сусідів, що випередили нас у своєму розвитку. Із цією метою в Німеччині відбулась міжнародна конференція з теми «Освіта...

Continue Reading

Технології видів аналізу уроку (реферат)

0 Comment on Технології видів аналізу уроку (реферат)

Технології видів аналізу уроку У вітчизняній та зарубіжній літературі недостатньо висвітлені питання особливостей методик і технологій аналізу уроків різних типів і видів. У зв’язку з цим ці питання стали предметом нашого теоретичного і експериментального дослідження ТЕХНОЛОГІЯ КОМПОНЕНТНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ Компонентний...

Continue Reading

Взаємодія з батьками учнів (реферат)

0 Comment on Взаємодія з батьками учнів (реферат)

Взаємодія з батьками учнів Як учителю створити позитивний імідж серед батьків, як сподобатись їм? Чи треба догоджати батькам? Чого насамперед хочуть мама з татом від педагога? На ці та інші запитання відповідатимемо далі Учитель і батьки — два стовпи, які...

Continue Reading

Сучасні освітні технології (реферат)

0 Comment on Сучасні освітні технології (реферат)

Сучасні освітні технології Проблеми освітніх технологій, величезний досвід педагогічних інновацій, авторських шкіл і вчителів-новаторів постійно вимагають узагальнення та систематизації Педагогічні системи можуть бути описані як цілісні явища за допомогою ряду ознак (за В. Афанасьєвим): інтегративні якості (такі, котрими не володіє...

Continue Reading

Формування творчої особистості учня (реферат)

0 Comment on Формування творчої особистості учня (реферат)

Формування творчої особистості учня Творча особистість… Усього лише два слова, але вони містять у собі глибокий зміст Це людина, яка у змозі реалізувати свої індивідуальні потреби та можливості, має нетрадиційне самостійне мислення, багатий духовний світ, уміє пізнавати, бачити навколишнє оточення,...

Continue Reading

Циклічна економіка у хвилеподібному світі (реферат)

0 Comment on Циклічна економіка у хвилеподібному світі (реферат)

Циклічна економіка у хвилеподібному світі Тема економічної циклічності у шкільній програмі з економіки представлена у всіх без виключення підручниках. Проте дана проблематика залишається найменш зрозумілою і внаслідок цього зовсім нецікавою для учнів З усього видно, що вчителі самі не розуміють...

Continue Reading

Використання електронних технологій (реферат)

0 Comment on Використання електронних технологій (реферат)

Використання електронних технологій Останнім часом здійснюються активні пошуки нових педагогічних технологій підготовки майбутнього спеціаліста, що зорієнтовані на формування особистості, розвиток її творчості й самостійності Виконання першочергових завдань, що випливають з передумов входження України до єдиного європейського освітнього простору, реалізація положень...

Continue Reading