Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури Запровадження у навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема, комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, відкриває нові способи надає широкі можливості для подальшої диференціації загального та професійного навчання, всебічної реалызацыъ творчих, пошукових, особистісно орієнтованих, комунікативних форм...

Подробнее

Аналіз понять «мотиви» та «мотивація навчання» особистості Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку суспільства, демократизація всіх сфер життя, розвиток ринкової економіки в нашій країні пред’являють нові, більш високі вимоги до підготовки фахівців усіх галузей народного господарства, передбачають необхідність всебічної освіченості спеціалістів,...

Подробнее

Виконання творчих завдань констатувального типу як результат інтелектуально-творчого зростання особистості школяра на уроках зарубіжної літератури   Підсумковий етап роботи з художнім твором у шкільному курсі зарубіжної літератури є особливо важливим: школярі мають виявити результативність сприйняття та аналізу тексту твору, висловлюючи...

Подробнее

Внесок керівників Імператорського Російського музичного товариства у розвиток просвітницько-педагогічної діяльності його відділень в Україні У другій половині ХІХ століття на території Східної України було відкрито відділення ІРМТ. У цьому процесі виникли перешкоди: нестача коштів, відсутність відповідних для навчального процесу приміщень,...

Подробнее

Інновації в системі середньої загальної освіти: теоретичний аспект Інноваційність сучасної освіти, як і суспільства в цілому, зумовлена об’єктивними причинами еволюційного розвитку соціуму. Як зазначає В.І.Слободчиков, з 60-х років минулого століття феномен «інноваційність» став ключовим у характеристиці постіндустріальної формації – її...

Подробнее

Андрагогічна  модель  підвищення  кваліфікації  педагогів  на  засадах  диференційованого  підходу   ХХІ століття визначило потреби людини й суспільства в нових стратегіях: розумовій, інформаційній, емоційній, врешті в етиці поведінки особистості на рівні соціальних відносин та внутрішнього світу. У зв’язку з цим сучасні...

Подробнее

Впровадження кредитно-модульної системи навчання: проблеми і перспективи Нині у системі вищої освіти України активізувалися процеси її реформування, що зумовлено вимогами Болонського процесу і пов’язано із входженням України до єдиного європейського та світового освітнього простору. З метою реалізації європейських підходів до...

Подробнее

Історія Гостомельської школи Школа… Це навчання, цікаві відкриття, пізнання нового та невідомого… А ще — друга домівка, з якої розпочата дорога в самостійне життя. У статті розкривається 70-річна історія одної із шкіл Київщини – Гостомельської. Наведено історичні факти розвитку освіти...

Подробнее

Інформаційні технології у вищому навчальному закладі Безперечним є те, що комп’ютерні технології увійшли у всі сфери суспільного життя та галузі виробництва. Тому використання їх потенціалу і людських можливостей в менеджменті освітньої сфери може не лише сприяти реалізації нових технологій навчання,...

Подробнее

Використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціально активної особистості в умовах позашкільного навчального закладу У зв’язку із здійсненням широкої демократизації усіх сфер суспільного життя на перший план висунуті цілі, пов’язані з формуванням особистості, що володіє широким творчим потенціалом, моральною стійкістю...

Подробнее
Страница 33 из 644« Первая...1020...3132333435...405060...Последняя »