Принципи комунікацій і взаємодії між суб’єктами педагогічної діяльності у процесі підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою Підготовку фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою розпочато відносно недавно – в 1994 році, коли Міністерство освіти України...

Подробнее

Гуманізм, духовність у сучасному інформаційному суспільстві Образ філософії (її універсальна рефлексія з приводу самої себе – саморефлексія), що розробляється та розвивається на засадах діалектико-матеріалістичної методології, істотно (якісно) відрізняється від будь-якої з версій (минулих, сущих та майбутніх), що розроблялись, розробляються та,...

Подробнее

Методологічні засади освітнього менеджменту Ефективне функціонування будь-якої освітньої системи залежить від управління нею. Особливої актуальності проблеми удосконалення управління освітніми організаціями набули в останній час у зв’язку із суттєвими змінами в суспільно-економічному житті та в соціальній сфері суспільства. Стало очевидним, що...

Подробнее

Апробація психологічного компонента спеціального курсу підготовки майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм   Сьогодення вимагає від студентів, які беруть участь в інтеграційних процесах, не лише належної мовної підготовки, а й знання культури інших країн, зокрема суспільних норм, достатніх соціокультурних...

Подробнее

Європейські тенденції в розвитку освіти дорослих Протягом останніх років спостерігається кількісне зростання контингенту тих, хто навчається, у системах післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перекваліфікації. Саме тому виникає необхідність дослідження проблематики освіти дорослих, яка безпосередньо пов’язана із цією сферою. Початок ХХІ століття...

Подробнее

Актуальні проблеми психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій до забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій Вирішення складних соцiально-полiтичних та економiчних завдань, пов’язаних із розбудовою Української держави та її інтеграцією в європейський простір, значною мірою, на наш погляд, залежить від ефективності діяльності...

Подробнее

Розвиток психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема Сучасне соціально-економічне та політичне життя нашої країни породжує проблеми не тільки економічного та політичного характеру, але й соціального. Одне із них – питання виховання та навчання дітей у сучасних умовах,...

Подробнее

 Вимірювання рівня інформатизації навчального закладу Інформатизації освітніх закладів стає більш актуальною в умовах ринкової економіки, що обумовлює нестабільність зовнішнього та внутрішнього середовища. Це, у свою чергу, значно скорочує час для отримання та оброблення інформації традиційними методами й потребує опанування інформаційно-комунікативними...

Подробнее

Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури ХХІ століття –  час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення. Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери  повсякденної...

Подробнее

Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку творчого потенціалу школярів   У період прискореного розвитку суспільства, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, коли комп’ютер стає доступним для постійного використання не лише на уроках інформатики, а й на заняттях з інших предметів, зокрема...

Подробнее
Страница 32 из 644« Первая...1020...3031323334...405060...Последняя »