Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації (реферат)

0 Comment on Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації (реферат)

Реферат на тему: Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя. Виникнення університетів Епоха середньовіччя охоплює період V — початок XVI ст. Від Римської імперії...

Continue Reading

Проблема навчання обдарованих дітей (реферат)

0 Comment on Проблема навчання обдарованих дітей (реферат)

Реферат з педагогіки Проблема навчання обдарованих дітей Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, школою і сім’єю постає проблема навчання і виховання таких дітей. Одним з важливих напрямів діяльності вчителя в загальноосвітній школі...

Continue Reading

Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів (реферат)

0 Comment on Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів (реферат)

Реферат на тему: Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності учнів, досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. Успіхи навчально-пізнавальної діяльності учнів характеризуються кількісними та якісними показниками, що виражаються й...

Continue Reading

Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки (XVII—XX ст.) (реферат)

0 Comment on Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки (XVII—XX ст.) (реферат)

Реферат на тему: Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки (XVII—XX ст.) Педагогічна система Я.-А. Коменського Ян-Амос Коменський (1592—1670) — фундатор наукової педагогіки, видатний чеський мислитель. Жив і творив у період переходу від середньовіччя до нового часу, для якого була характерна...

Continue Reading

Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин (реферат)

0 Comment on Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин (реферат)

Реферат на тему: Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин Паління, алкоголізм і наркоманія — найнебезпечніші хвороби, адже вживання речовин, які призводять до них, навіть у незначних дозах, руйнують фізичне і моральне здоров’я людини, паралізують волю, вбивають інтелектуальні сили, спричиняють деградацію особистості....

Continue Reading

Органи учнівського самоврядування (реферат)

0 Comment on Органи учнівського самоврядування (реферат)

Реферат на тему: Органи учнівського самоврядування Органи колективу — органи з виборних або уповноважених осіб, яким члени колективу доручають спільно планувати громадські справи, розподіляти доручення між членами колективу, перевіряти їх виконання, координувати та об’єднувати роботу всіх первинних осередків. Структура шкільного...

Continue Reading

Проблема аналізу й оцінки навчальної діяльності учнів (реферат)

0 Comment on Проблема аналізу й оцінки навчальної діяльності учнів (реферат)

Реферат на тему: Проблема аналізу й оцінки навчальної діяльності учнів Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності учнів, досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. Успіхи навчально-пізнавальної діяльності учнів характеризуються кількісними та якісними показниками, що...

Continue Reading

«Болонський процес» і його перспективи для українських студентів (реферат)

0 Comment on «Болонський процес» і його перспективи для українських студентів (реферат)

Реферат на тему: «Болонський процес» і його перспективи для українських студентів 18–19 червня 1999 р. у Болонi ряд європейських міністрів освіти підписали спiльну заяву, яка згодом стала початком «болонського процесу» в європейській системі освіти. Згідно з цим загальноєвропейським документом, уряди...

Continue Reading

Диференційоване навчання в школі (реферат)

0 Comment on Диференційоване навчання в школі (реферат)

Реферат на тему: Диференційоване навчання в школі Класно-урочна система потребує вдосконалення навчального процесу диференціацією завдань і методики навчання залежно від можливостей учнів. Навчально-виховний процес, що враховує типові індивідуальні особливості учнів, прийнято називати диференційованим, а навчання за таких умов — диференційованим...

Continue Reading

Система педагогічних наук. Зв\’язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки. Напрямки зарубіжної педагогіки (реферат)

0 Comment on Система педагогічних наук. Зв\’язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки. Напрямки зарубіжної педагогіки (реферат)

Реферат на тему: Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки. Напрямки зарубіжної педагогіки Система педагогічних наук— зв’язки та відношення, що склалися в процесі історичного розвитку різних галузей педагогічних знань. До педагогічних наук належать: загальна педагогіка, вікова педагогіка,...

Continue Reading