Правові та організаційні засади системи релігійного виховання у державних школах федеративної республіки Німеччина Релігійна освіта і виховання мають дві основні форми, кожна з яких є по-своєму важливою і необхідною, відіграючи специфічну роль у формуванні цілісного світогляду молодого покоління. Перша з...

Подробнее

Підвищення інтересу до підготовки викладачів ВНЗ у Великій Британії та США у 90-х роках ХХ століття У зв’язку зі швидкими змінами у всіх сферах життєдіяльності, зокрема і в освіті, актуальною є проблема підготовки спеціалістів з вищою освітою для різних галузей....

Подробнее

Навчальна програма як історико-педагогічне джерело для дослідження шкільного підручника «Суспільствознавство» (60-і – перша половина 70-х років ХХ століття)   Розглядуваний хронологічний період – 60-і – перша половина 70-х років ХХ ст. цікавий для дослідників вітчизняного підручникотворення тим, що протягом 1962-1975...

Подробнее

Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи із обдарованими дітьми в умовах сільської загальноосвітньої школи У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті наголошено, що система загальної середньої освіти повинна забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, різносторонній розвиток у них...

Подробнее

Модель і технологія формування дослідницьких умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Необхідність формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ обумовлена тим, що важливою проблемою сьогодення є проблема професійної компетентності...

Подробнее

Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти У сучасних умовах розвитку неперервної освіти та реалізації ідей Болонського процесу основну увагу потрібно приділити теоретичному та експериментальному обґрунтуванню організації навчального процесу в системі післядипломної освіти. У розробленні цього питання...

Подробнее

Формування творчої активності старшокласників у позашкільних навчальних закладах Складний і тривалий процес формування творчої активності дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти будується не лише на ґрунтовному розумінні педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів внутрішнього світу, індивідуальних особливостей вихованців, а й...

Подробнее

Психологічний аналіз особливостей формування управлінської команди освітньої організації Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, які відбуваються сьогодні в суспільстві, вимагають впровадження нових підходів до процесу управління освітніми організаціям. Одним із таких підходів є командний принцип організації  управлінської та професійної діяльності працівників освітніх...

Подробнее

Методичні умови розвитку критичного мислення учнів на уроках історії У сучасних умовах не тільки зростає значення гуманітарної освіти, а й змінюється її зміст, оновлюються форми та методи навчальної діяльності. Школа натепер має відігравати важливу роль, допомагаючи молодим людям стати поінформованими,...

Подробнее

Управління за принципами організаційної культури: інформаційно?синергетична модель педагогічної культури сучасного вчителя Специфіка педагогічної праці полягає в тому, що „робочим інструментом” вчителя є його особистість. Це передбачає наявність високих вимог до вчителя і створює додаткові, навіть невичерпні ресурси для його професійного...

Подробнее
Страница 31 из 644« Первая...1020...2930313233...405060...Последняя »