Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми (реферат)

0 Comment on Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми (реферат)

Реферат на тему: Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми Виховання і самовиховання — дві сторони процесу формування особистості. Самовиховання — свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе позитивних рис і подолання негативних. Самовиховання успішно здійснюється за певних умов. Передусім воно...

Continue Reading

Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку (реферат)

0 Comment on Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку (реферат)

Реферат на тему: Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку Проголошення суверенної Української держави дало поштовх розвитку педагогічної творчості, активізувало наукові пошуки щодо розвитку української національної системи освіти. Виникають нові типи навчальних закладів, авторські школи, досвід роботи яких потребує вивчення...

Continue Reading

Я.А.Коменський – основоположник педагогічної науки (реферат)

0 Comment on Я.А.Коменський – основоположник педагогічної науки (реферат)

Реферат на тему: “Я.А.Коменський – основоположник педагогічної науки” Вступ Понад триста років тому на світі жив професійний педагог і нещаслива людина — Ян Амос Коменський (1592—1670). За життя доля ганяла його з місця на місце. Коменський ще в ХVII столітті...

Continue Reading

Оновлення форм і методів роботи з батьками (реферат)

0 Comment on Оновлення форм і методів роботи з батьками (реферат)

Реферат на тему: Оновлення форм і методів роботи з батьками Відомо, що сім’я – той основний осередок, де відбувається формування особистості дитини. Вплив сім’ї на дитину домінуючий унікальний, а багато в чому й незамінний. В сім’ї особистість формується в природних...

Continue Reading

Моральне виховання (реферат)

0 Comment on Моральне виховання (реферат)

Реферат на тему: Моральне виховання У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню. Моральне виховання — виховна діяльність школи і сім’ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на...

Continue Reading

Розвиток і виховання. Зарубіжні теорії розвитку особистості (реферат)

0 Comment on Розвиток і виховання. Зарубіжні теорії розвитку особистості (реферат)

Реферат на тему: Розвиток і виховання. Зарубіжні теорії розвитку особистості Виховання — один із чинників, під впливом якого здійснюється розвиток дитини. Якщо середовище переважно стихійно впливає на розвиток людини, то виховання завжди є цілеспрямованим, тому його результати передбачувані. Як вирішальний...

Continue Reading

Педагогічна система К.Д. Ушинського (реферат)

0 Comment on Педагогічна система К.Д. Ушинського (реферат)

Реферат на тему: Педагогічна система К.Д. Ушинського Костянтин Дмитрович Ушинський (1824—1870) — видатний педагог. Народився в Тулі, навчався в Новгород-Сі-верській гімназії, закінчив юридичний факультет Московського університету. Працював професором Ярославського юридичного ліцею, служив у Міністерстві внутрішніх справ, згодом викладав словесність і...

Continue Reading

Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. (реферат)

0 Comment on Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. (реферат)

Реферат на тему: Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. У 1917—1919 рр. влада в Україні неодноразово змінювалася, і кожний уряд вирішував питання розвитку української освіти по-своєму. Так від часу Лютневої революції до проголошення І універсалом Центральної...

Continue Reading

Роль дитячої літератури у формуванні національної самосвідомості та характеру дітей (реферат)

0 Comment on Роль дитячої літератури у формуванні національної самосвідомості та характеру дітей (реферат)

Реферат на тему: Роль дитячої літератури у формуванні національної самосвідомості та характеру дітей Протягом багатьох століть книги були каталізатором суспільного руху, накопичувачем досвіду пращурів, сталевим стержнем цивілізацій. Всі поціновували книги як джерело знань та засіб їх передачі. Видатні люди минулого...

Continue Reading

Економічне виховання (реферат)

0 Comment on Економічне виховання (реферат)

Реферат на тему: Економічне виховання З трудовим вихованням тісно пов’язане економічне виховання. Економічне виховання — організована педагогічна діяльність, спрямована на формування економічної культури учнів. Важливим компонентом економічної культури є економічна свідомість — знання основних законів розвитку ринкової економіки, підвищення ефективності...

Continue Reading