Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII —XIX ст. (реферат)

0 Comment on Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII —XIX ст. (реферат)

Реферат на тему: Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII —XIX ст. Розвиткові педагогічної думки в Росії у XVIII ст. передусім сприяли освітня діяльність і педагогічні погляди Михайла Васильовича Ломоносова (1711—1765), який виступав за демократизацію освіти, за народну школу. Він...

Continue Reading

Види навчання (реферат)

0 Comment on Види навчання (реферат)

Реферат на тему: Види навчання У різні епохи формувалися свої погляди на завдання і характер навчання, що визначали навчальний процес, специфічний для кожного суспільства, конкретних умов його життя, тенденції у теорії та практиці навчання. Так, у середні віки склався догматичний...

Continue Reading

Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців (реферат)

0 Comment on Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців (реферат)

Реферат з педагогіки Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців Підлітково-юнацький вік характеризується інтенсивним розвитком інтелектуальних здібностей, формуванням професійних інтересів. Юнаки і дівчата починають обмірковувати свою майбутню професію. У процесі навчання їхні інтереси розподіляються із врахуванням здібностей та практичних навичок. У...

Continue Reading

Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка про мету виховання (реферат)

0 Comment on Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка про мету виховання (реферат)

Реферат на тему: Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Зарубіжна педагогіка про мету виховання Усебічний розвиток людини, що є головною метою виховання, охоплює розумове, моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання в їх нерозривному зв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен з цих...

Continue Reading

Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів (реферат)

0 Comment on Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів (реферат)

Реферат на тему: Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів Пильна увага до проблеми активності і пізнавальної самостійності школярів у процесі навчання, інтересу до знань характерна для сучасного періоду розвитку школи. Пропагуючи активізацію, самостійність, інтерес до знань...

Continue Reading

Основні закономірності та принципи виховання (реферат)

0 Comment on Основні закономірності та принципи виховання (реферат)

Реферат на тему: Основні закономірності та принципи виховання Основні закономірності процесу виховання Організований виховний процес має свої закономірності. Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об’єктивно існуючі істотні зв’язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості школяра. У виховному процесі...

Continue Reading

Криза освіти та шляхи її подолання (реферат)

0 Comment on Криза освіти та шляхи її подолання (реферат)

Реферат на тему: “Криза освіти та шляхи її подолання” ПЛАН. Мета роботи Постановка проблеми Аналіз проблеми. Пропозиції до розв’язання проблеми Обґрунтування пропозицій та вибір альтернатив Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями Необхідні ресурси та умови МЕТА РОБОТИ. Основою і передумовою...

Continue Reading

Процес розвитку і формування особистості (реферат)

0 Comment on Процес розвитку і формування особистості (реферат)

Реферат на тему: Процес розвитку і формування особистості Людина народжується як індивід, як суб’єкт суспільства, з притаманними їй природними задатками, формується як особистість у системі суспільних відносин завдяки цілеспрямованому вихованню. Особистість — людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси...

Continue Reading

Розумове виховання. Формування наукового світогляду (реферат)

0 Comment on Розумове виховання. Формування наукового світогляду (реферат)

Реферат на тему: Розумове виховання. Формування наукового світогляду Важливим складником всебічного розвитку особистості є розумове виховання. Розумове виховання — цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці. У психолого-педагогічній літературі вживають також термін...

Continue Reading

Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Впровадження досягнень педагогічної науки в шкільну практику (реферат)

0 Comment on Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Впровадження досягнень педагогічної науки в шкільну практику (реферат)

Реферат на тему: Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Впровадження досягнень педагогічної науки в шкільну практику 1. Поняття передового педагогічного досвіду Педагогічний досвід — сукупність знань, умінь і навичок, здобутих учителем у процесі навчально-виховної роботи. Він є важливим елементом...

Continue Reading