Морально-естетичне виховання учнів молодших та середніх класів загальноосвітніх шкіл засобами фортепіанної музики (реферат)

0 Comment on Морально-естетичне виховання учнів молодших та середніх класів загальноосвітніх шкіл засобами фортепіанної музики (реферат)

Морально-естетичне виховання учнів молодших та середніх класів загальноосвітніх шкіл засобами фортепіанної музики . Соціальні зміни, притаманні сьогоденню, відбуваються не лише в економіці, але й в розвитку духовності громадян сучасного суспільства. Тому одним з важливих завдань школи в умовах національного відродження...

Continue Reading

Розвиток системи релігійного виховання у школах Міністерства народної освіти Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (реферат)

0 Comment on Розвиток системи релігійного виховання у школах Міністерства народної освіти Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (реферат)

Розвиток системи релігійного виховання у школах Міністерства народної освіти Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) У процесі формування всебічно розвиненої особистості вагому роль відіграє моральне виховання. Зміст цього процесу зумовлений як потребами і вимогами суспільства до особистості, так...

Continue Reading

Соціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (реферат)

0 Comment on Соціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (реферат)

Соціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Удосконалення шляхів соціалізації дітей з церебральним паралічем є однією з головних педагогічних завдань. Сприйнятливість особистості до виховних впливів забезпечується наявністю достатнього рівня розвитку її свідомості, почуттів, характеру та...

Continue Reading

Порівняльний аналіз ППЗ з історії України та всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)

0 Comment on Порівняльний аналіз ППЗ з історії України та всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)

Порівняльний аналіз ППЗ з історії України та всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів Електронний підручник або програмований педагогічний засіб (ППЗ) останнім часом посідає чільне місце серед інших засобів навчання історії у школі. Питання розроблення, використання та методичного забезпечення ППЗ, зокрема...

Continue Reading

Творчість Хільдегарди з Бінгена як винятковий феномен середньовічної філософії, літератури та духовного наставництва (реферат)

0 Comment on Творчість Хільдегарди з Бінгена як винятковий феномен середньовічної філософії, літератури та духовного наставництва (реферат)

Творчість Хільдегарди з Бінгена як винятковий феномен середньовічної філософії, літератури та духовного наставництва Людина двадцять першого століття звикла аналізувати здобутки минулих епох із деякої привілейованої позиції. Кожна епоха репрезентується певним набором персоналій, які досягли звершень у сферах мистецтва, науки, філософії....

Continue Reading

Роль комп’ютерних технологій у вивченні потреб клієнтів загальноосвітнього навчального закладу (реферат)

0 Comment on Роль комп’ютерних технологій у вивченні потреб клієнтів загальноосвітнього навчального закладу (реферат)

Роль комп’ютерних технологій у вивченні потреб клієнтів загальноосвітнього навчального закладу   Для того, щоб навчальний заклад ефективно функціонував, адміністрації школи необхідно мати адекватну інформацію. Збирання, відображення та аналіз даних про проблеми, пов’язані з діяльністю закладу, є дослідженням, необхідним, зокрема, і...

Continue Reading

Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації (реферат)

0 Comment on Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації (реферат)

Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації В умовах глобалізації суспільного і економічного життя спроби міжнародної стандартизації шкільної і вищої освіти вступають у протиріччя з національними особливостями освіти кожної країни. Глобальна освіта не повинна претендувати на заміну національного,...

Continue Reading

Методичні поради щодо розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва (реферат)

0 Comment on Методичні поради щодо розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва (реферат)

Методичні поради щодо розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва У сучасних умовах динамічного розвитку суспільства перед кожним учителем постає потреба постійного вдосконалення педагогічної майстерності, саморозвитку, в основі якого – систематична самоосвіта. На цьому неодноразово наголошували педагоги В.О.Сухомлинський І.В.Бондар, І.А.Зязюн, В.Г.Кремень...

Continue Reading

Організація групової роботи під час навчання іноземної мови з використанням відеофонограми (реферат)

0 Comment on Організація групової роботи під час навчання іноземної мови з використанням відеофонограми (реферат)

Організація групової роботи під час навчання іноземної мови з використанням відеофонограми Постановка проблеми у загальному вигляді. Навчання іноземної мови не повинно зводитися до передавання студентам певної суми мовних знань: студенти повинні використовувати ці знання у всіх видах мовленнєвої діяльності. Важливе...

Continue Reading

Профільне навчання географічного та економічного напряму у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)

0 Comment on Профільне навчання географічного та економічного напряму у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)

Профільне навчання географічного та економічного напряму у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів Сьогодні перед географією як шкільним предметом постає давня проблема: як вирішити протиріччя, що виникає між уявою учнів про географію як предмет, перш за все, цікавий, що буде знайомити...

Continue Reading