“Празька школа” українських письменників, стисла характеристика творчості її учасників (реферат)

0 Comment on “Празька школа” українських письменників, стисла характеристика творчості її учасників (реферат)

Реферат на тему: “Празька школа” українських письменників, стисла характеристика творчості її учасників «Празька школа» поетів в українській літературі — феномен, який не має аналогів у світовій літературі XX століття, оскільки безпосередньо пов’язаний з процесами національного становлення і тими катастрофами, що...

Continue Reading

Методика особистісного орієнтованого навчання як засіб перспективного і творчого розв’язання проблем формування особистості на уроках зарубіжної літер

0 Comment on Методика особистісного орієнтованого навчання як засіб перспективного і творчого розв’язання проблем формування особистості на уроках зарубіжної літер

Реферат на тему: Методика особистісного орієнтованого навчання як засіб перспективного і творчого розв’язання проблем формування особистості на уроках зарубіжної літератури. У концепції формування світогляду громадянина України говориться, що „розбудова сучасної національної системи виховання вимагає оновлення педагогічного мислення, творчого розв’язання проблем...

Continue Reading

Історія зародження Болонського процесу (реферат)

0 Comment on Історія зародження Болонського процесу (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Історія зародження Болонського процесу Історія Болонського процесу офіційно почалася з підписання Болонської декларації у 1999 році, проте її передісторія сягає 1954 року, коли було підписано Європейську культурну конвенцію, в якій наголошується на необхідності заохочення громадян усіх держав...

Continue Reading

Самостійна робота учнів на уроках математики (реферат)

0 Comment on Самостійна робота учнів на уроках математики (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Самостійна робота учнів на уроках математики” Викладання математики вимагає від вчителя великої підготовчої роботи. Вимагає реалізації таких дидактичних принципів: науковість, систематичність і послідовність, активність та самостійність, міцність знань, наочність, доступність. В даному рефераті хочу зупинитися на тому,...

Continue Reading

Розвиток культури: освіта, наука, техніка ХХ ст. (реферат)

0 Comment on Розвиток культури: освіта, наука, техніка ХХ ст. (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Розвиток культури: освіта, наука, техніка ХХ ст.” ПЛАН Наука і техніка ХХ століття. Освіта ХХ століття. Використана література 1. Наука і техніка ХХ століття XX століття — це епоха науково-технічної революції, століття прориву в ядро атома й у...

Continue Reading

Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості (реферат)

0 Comment on Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості Сьогодні, коли відбуваються зміни і модернізації в області освіти, особлива увага звернена на роль школи, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості. Світові тендеції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом...

Continue Reading

Використання ігрових моментів в процесі навчання в галицькому шкільництві в 20-30 рр. ХХ ст. (ребус, загадки, шкільні альбоми) (реферат)

0 Comment on Використання ігрових моментів в процесі навчання в галицькому шкільництві в 20-30 рр. ХХ ст. (ребус, загадки, шкільні альбоми) (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Використання ігрових моментів в процесі навчання в галицькому шкільництві в 20-30 рр. ХХ ст. (ребус, загадки, шкільні альбоми) ПЛАН 1. Шкільний альбом 2. Ребус у шкільному навчанні 3. Загадки при навчанні письма Використана література 1. Шкільний альбом...

Continue Reading

Педагогічні технології як засіб забезпечення цілей освітньої програми (реферат)

0 Comment on Педагогічні технології як засіб забезпечення цілей освітньої програми (реферат)

Реферат на тему: Педагогічні технології як засіб забезпечення цілей освітньої програми Під педагогічною технологією слід розуміти вивчення, розробку і системне використання принципів організації навчального процесу на основі новітніх досягнень педагогіки, психології, теорії управління та менеджменту, інформатики, соціології тощо для розробки...

Continue Reading

Елементи педагогічної майстерності. Функції мовлення та комунікативна поведінка вчителя (реферат)

0 Comment on Елементи педагогічної майстерності. Функції мовлення та комунікативна поведінка вчителя (реферат)

Реферат на тему: Елементи педагогічної майстерності. Функції мовлення та комунікативна поведінка вчителя Існує багато видів професійної діяльності, що безпосередньо стосуються людини, але є серед них професії лікаря, юриста, педагога, які впливають на її долю. Ось чому кожна з цих професій...

Continue Reading

Диференціація та інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої індивідуальності особистості (реферат)

0 Comment on Диференціація та інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої індивідуальності особистості (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Диференціація та інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої індивідуальності особистості Класно-урочна система потребує вдосконалення навчального процесу диференціацією завдань і методики навчання залежно від можливостей учнів. Навчально-виховний процес, що враховує типові індивідуальні особливості учнів, прийнято називати диференційованим,...

Continue Reading