Впровадження інтерактивних методів на уроках англійської мови (реферат)

0 Comment on Впровадження інтерактивних методів на уроках англійської мови (реферат)

Реферат на тему: ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Традиційне тлумачення терміну “методи навчання” є...

Continue Reading

Внесок Джона Локка в педагогічну теорію і практику (реферат)

0 Comment on Внесок Джона Локка в педагогічну теорію і практику (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Внесок Джона Локка в педагогічну теорію і практику” План: Біографія. Огляд педагогічної спадщини Джона Локка Поняття досвіду і проблема походження людських знань Роль морального виховання в педагогіці Джона Локка Роль фізичного виховання в педагогіці Джона Локка Дисципліна...

Continue Reading

Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей (реферат)

0 Comment on Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей (реферат)

Реферат на тему: “Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей” ПЛАН Вступ 1. Принципи виховання духовних цінностей 2. Мета і завдання гуманістичного виховання школярів 3. Зміст гуманістичного виховання школярів 4. Методи формування загальнолюдських духовних цінностей у школярів 5....

Continue Reading

Освіта і самоосвіта у духовному становленні особистості (реферат)

0 Comment on Освіта і самоосвіта у духовному становленні особистості (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Освіта і самоосвіта у духовному становленні особистості” ПЛАН 1. Поняття змісту освіти 2. Взаємозвязок самоосвіти з самовихованням 3. Методи самоконтролю та самооцінки 4. Релігійні цінності та їх роль у процесі становлення особистості Використана література 1. Поняття змісту...

Continue Reading

Функції методів навчання (реферат)

0 Comment on Функції методів навчання (реферат)

Реферат на тему: “Функції методів навчання” Вступ Відповідь на запитання дидактики – як навчати? – дає категорія методів навчання. Без них неможливо досягнути поставлених цілей, реалізувати зміст навчального матеріалу, організувати пізнавальну діяльність учнів. Метод навчання – важлива ланка в дидактичній...

Continue Reading

Внесок Адольфа Дістервега в педагогічну теорію і практику (реферат)

0 Comment on Внесок Адольфа Дістервега в педагогічну теорію і практику (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Внесок Адольфа Дістервега в педагогічну теорію і практику” Фрідріх Вільгельм Адольф Дистервег (1790—1866) — видатний німецький педагог-демократ, послідовник Песталоцци, що зробив подальший крок вперед у розробці теорії розвиваючого навчання. Дистервег думав, що розумно організоване виховання повинне будуватися...

Continue Reading

Особливості організація самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи (реферат)

0 Comment on Особливості організація самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи (реферат)

Реферат з педагогіки на тему: Особливості організація самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи Вчені-педагоги одностайні в тому, що структура уроку не може бути аморфною, невизначеною, випадковою, що вона повинна відображати закономірності і логіку процесу навчання як явища дійсності, закономірності...

Continue Reading

Сутність і характеристика процесу навчання (реферат)

0 Comment on Сутність і характеристика процесу навчання (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: «Сутність і характеристика процесу навчання” 1. Поняття процесу навчання Процес навчання істотно відрізняється від навчального процесу. Поняття «навчальний процес» охоплює всі компоненти навчання: викладача, використовувані ним засоби і методи навчання, учня, який працює під керівництвом учителя на...

Continue Reading

Виховання громадян України – основна мета національного виховання (реферат)

0 Comment on Виховання громадян України – основна мета національного виховання (реферат)

Реферат на тему: “Виховання громадян України – основна мета національного виховання” Наука доводить, що справжнє виховання є глибоко національним за своєю сутністю, змістом, характером. «Національне виховання, — писала Софія Русова, — забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі...

Continue Reading

Підвищення ролі самостійної роботи на всіх етапах уроку (реферат)

0 Comment on Підвищення ролі самостійної роботи на всіх етапах уроку (реферат)

Реферат на тему: “Підвищення ролі самостійної роботи на всіх етапах уроку” Вчені-педагоги одностайні в тому, що структура уроку не може бути аморфною, невизначеною, випадковою, що вона повинна відображати закономірності і логіку процесу навчання як явища дійсності, закономірності і логіку процесу...

Continue Reading