Реферат на тему: Розвиток усного мовлення молодших школярів як предмет лінгводидактичного дослідження   Проблема розвитку мовлення завжди була і є однією з найважливіших у системі початкового навчання. Вироблення в учнів навичок практичного володіння рідною (українською) мовою, вміння правильно будувати висловлювання...

Подробнее

Реферат на тему: Педагогічні роздуми і методичні поради вчителя хімії. Викладаючи предмет “хімія” у школі, спостерігала: учні, вивчивши теми декількох уроків, наприклад: на п’ятому уроці забували, що розглядали на першому. Нерідко зустрічала нерозуміння учнями вимог програми – для чого вчити...

Подробнее

Реферат на тему: Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів – складова частина навчального процесу В Харківському державному університеті харчування та торгівлі нетрадиційно підходять до такого важливого елемента визначення якості освіти, як діагностування навчального процесу на рівні його компонентів: контрольно-регулюючого та оціночно-результативного....

Подробнее

Реферат на тему: Готовність студентів до засвоєння навчального матеріалу з іноземної мови у контексті новітньої парадигми сучасної освіти В умовах демократизації суспільства, переходу до ринкових відносин відбуваються значні зміни у суспільній свідомості, а тому вагомого значення набуває погляд на особистість...

Подробнее

Реферат на тему: Комп’ютерне тестування знань студентів на Первомайському факультеті ХДУХТ   Розвиток сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій і комп’ютеризація всіх сфер суспільно-економічної діяльності вимагає від вищої школи застосування цих технологій у навчальному процесі. Особливого значення набуває впровадження в навчальний...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Моральне і національне виховання творчості і діяльності М. Коцюбинського, Л.Українки, Г.Лубинця, С.Русової, Г. Сковороди, В.Сухомлинського Михайло Михайлович Коцюбинський (1864—1913) — видатний український письменник і педагог. Протягом 11 років працював учителем на Вінничині. Займаючись педагогічною діяльністю, ретельно вивчав...

Подробнее

Реферат на тему: Основні поняття андрагогіки   Зростаюче значення науки про навчання дорослих – всіма визнаний факт. На землі немає країни , технологічний , соціально-економічний та культурний прогрес якої не залежав би від вивчення андрагогіки. Рівно як немає країни,...

Подробнее

Реферат на тему: Гуманітарний компонент у технічному навчальному закладі Неперервна гуманітарна освіта є ключовим моментом нового педагогічного мислення, яке змінює погляди на характер і суть навчально-виховного процесу, в якому і студенти, і викладачі мають виступати суб’єктами професійного розвитку і творчості,...

Подробнее

Реферат на тему: Трансформація пізнавальних інтересів дитини у навчальні Головною метою виховання всебічний розвиток людини є, який охоплює розумове, моральне, статеве, правове і фізичне виховання в їх нерозривному зв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен із цих напрямів має свій зміст і...

Подробнее

Реферат на тему: Формування дитячої інструментальної творчості в умовах дошкільного закладу і сім’ї ПЛАН Методика розвитку творчих завдань. Формування художнього сприйняття. Серії творчих завдань. Аналіз виконання творчих завдань. Кожний вид музичної діяльності, має специфічні особливості навчання. Наприклад, у пісенному –...

Подробнее
Страница 281 из 644« Первая...102030...279280281282283...290300310...Последняя »