Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів   Актуальність та стан проблеми. В умовах швидких соціально-економічних змін в Україні якісна освіта стає головним чинником становлення будь-якої особистості. Постійним є зростання попиту на всі види освітніх послуг, особливого значення...

Подробнее

Становлення та розвиток тестування як методу педагогічної діагностики Розвиток будь-якої галузі науки починається з окремих ідей, гіпотез, дослідів, які з’являються ще задовго до появи науково обґрунтованої теорії. Встановлення в історико-педагогічній пам’яті етапів зародження та розвитку тестового методу вимірювання розкриє його...

Подробнее

Моделювання рівнів інтерпретації дидактичної системи В умовах активної соціокультурної трансформації суспільства особливої актуальності набувають питання, пов’язані з удосконаленням форм, засобів і технологій навчання, дослідженням особливостей функціонування педагогічних об’єктів у контексті компетентнісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців. Тому нині перед дослідниками...

Подробнее

Скринінг потребнісно-мотиваційної сфери як детермінанти проектної діяльності соціального спрямування   Якість навчально-виховного процесу визначається тим, наскільки враховуються і реалізуються потреби кожної дитини та всіх клієнтів навчального закладу як осередку розвитку громади. Комплекс задоволення потреб базується на вивченні запиту клієнтів, подальшому...

Подробнее

Моніторинг у процесі аналізу діяльності суб’єктів освітнього середовища Загальні положення У сучасній системі середньої загальної освіти все більше стають поширеними моніторингові дослідження, однак інтерпретація самого терміна „моніторинг” є неоднозначною. Розуміння, запровадження та організація моніторингових досліджень на рівні конкретного освітнього середовища...

Подробнее

Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин Слабкість основних суб’єктів українського інформаційного ринку (зокрема, якщо розглядати його як український сегмент міжнародного ринку інформації) призводить до активного входження в цей ринок зарубіжних учасників зі...

Подробнее

Концептуальні засади атестації методистів вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти У кожному освітньому закладі чи установі сформувався власний досвід організації та проведення атестаційного процесу. Атестація педагогічних працівників передбачає комплексне оцінювання їхньої професійної діяльності, визначення відповідності займаній посаді та рівню кваліфікації....

Подробнее

Розвиток та функціонування української науково-педагогічної періодики в 50-80-х роках XX століття Для розвитку педагогічної науки важливе значення має система представлення та розповсюдження науково-педагогічних результатів, однією зі складових якої є наукова педагогічна періодика. Вона посідає в цій системі одне з провідних...

Подробнее

Психологічна підготовка керівників закладів освіти до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку українського суспільства, зокрема і освіти, вимагають нових підходів до управління навчальними закладами, пріоритетними серед яких є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, що має забезпечити...

Подробнее

Формування екологічної культури у системі підготовки майбутніх інженерів-педагогів Постановка проблеми. На початку XXI століття освіта виконує функції, які сприяють збалансованому розвитку держави, трансляції традицій і цінностей суспільства, формуванню історичної свідомості нації, зміцненню «національного характеру», відтворенню духовно-інтелектуального потенціалу країни, втіленню в...

Подробнее
Страница 28 из 644« Первая...1020...2627282930...405060...Последняя »