Реферат на тему: Теорія елементарної освіти та методика початкового навчання “Подібно до того, як я простежував початки навчання до їх крайніх меж, я намагався визначити момент, у який починається навчання дитини, і незабаром переконався, що година народження дитини є першою...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості формування практичних вмінь у студентів під час розроблення технологічного процесу У процесі теоретичного вивчення дисциплін “Різання матеріалів” і “Практикум у навчальних майстернях” студенти усвідомлюють, що для виготовлення будь-якої деталі або виробу необхідно розробити технологію, тобто певну...

Подробнее

Реферат на тему: Формування комунікативних умінь студентів на заняттях з іноземної мови   Головною метою педагогічного процесу є формування особистості здатної самостійно і творчо працювати , виховання такого світогляду ставлення до навчання і професії , активності , самостійності,які забезпечують...

Подробнее

Реферат на тему: Урок: праця людей годує, а лінь марнує; додержуй даного тобою слова Мета. Продовжити формувати в учнів духовні цінності, зокрема, працьовитість та вміння дотримувати слова; розвивати навички аналізувати, узагальнювати, робити висновки; виховувати бажання удосконалювати своє «Я», віру...

Подробнее

Реферат на тему: Проблемне навчання як фактор формування професійних умінь майбутнього вчителя математики педагогічних ВНЗ Формування потенційних можливостей сьогоднішнього студента і майбутнього спеціаліста пов’язане з удосконаленням самого процесу навчання, спрямованого на активізацію розумової діяльності студента, розвиток його творчого мислення. Активізація...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми морально-релігійного виховання студентської молоді   На сучасному етапі суспільного розвитку моральність виступає одним із чинників, який визначає поведінку людини, її відношення до суспільства, включає в себе внутрішню потребу особистості до здійснення моральних дій та вчинків. Дослідження...

Подробнее

Реферат на тему: Заняття для дошкільнят: Тримайся хати, як у віночку і рушнички на кілочку Мета: Розкрити уявлення дітей про рідний край Україну. Знайомити дітей з одним із видів народно-демократичного мистецтва – вишивкою. Продовжувати знайомити дітей з українськими національними звичаями,...

Подробнее

Реферат на тему: Особистісно орієнтований підхід як педагогічна умова формування педагогічної креативності майбутніх учителів у прорцесі професійної підготовки   З метою формування педагогічної креативності майбутніх учителів, різнобічно та гармонійно розвинених творчих особистостей, здатних до саморозвитку і самовдосконалення нами було...

Подробнее

Реферат на тему: Вага економіко-математичних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю   Сучасний період соціально-економічного розвитку України потребує від учених-економістів досконалого знання й практичного використання закономірностей трансформаційних процесів переходу до ринкової системи. Особливо потрібним є оновлення методологічних засад економічної...

Подробнее

Реферат на тему: Проблемне навчання як складова сучасних освітніх технологій у загальноосвітній школі Залежно від мети та задач середньої школи навчання може бути проблемним і не проблемним. Якщо перед школою ставиться задача розвитку мислення учнів, їх творчих здібностей, то педагогічно...

Подробнее
Страница 278 из 644« Первая...102030...276277278279280...290300310...Последняя »