Реферат на тему: Використання сучасних методів навчання з метою розвитку логічного мислення учнів при вивченні математики Найвищою метою освіти ХХІ століття – є виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і розвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого...

Подробнее

Реферат на тему: Психолого-педагогічні умови використання навчального ігрового проектування у процесі вивчення іноземної мови Останнім часом приділяється значна увага інтенсифікації процесу навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Що ж ми розуміємо під технологією навчання, та які умови її використання...

Подробнее

Реферат на тему: Дистанційне навчання як одна із форм розширення доступу до отримання вищої аграрної освіти України Перехід суспільства від індустріальних до інформаційних технологій виробництва можливий лише за умови високого рівня розвитку особистості, тому вища освіта в сучасному світі стає...

Подробнее

Реферат на тему: Інтерактивні методи вивчення історії мистецтва у художніх вузах: прикладний аспект Курс історії мистецтва є одною із базових дисциплін, які необхідні як для фундаментальної гуманітарної освіти, так і для вузькопрофесійної фахової підготовки студентів художніх вузів, в конкретному випадку...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасні педагогічні реалії: проблема важковиховуваності дітей Усе частіше у педагогіці використовуються терміни, якими позначають соціально дезадаптованих дітей – „важковиховувані”, „педагогічно занедбані”, „схильні до правопорушень”, „соціально занедбані” – і традиційно пов’язують з кризовим підлітковим віком. Педагогічний словник...

Подробнее

Реферат на тему: До питання про підготовку фахівців-аграрників у системі професійної освіти США Вища професійна освіта США завжди була в центрі уваги дослідників. Це й не дивно: досить молода (якщо порівнювати з розвиненими країнами Європи) американська система вищої освіти є,...

Подробнее

Реферат на тему: Структура ділової гри і її конструювання як комплексна технологія навчання Складність описання ділової гри як комплексної технології навчання викликає необхідність її використання з точки зору системоутворюючих елементів. Прагнення виявити основні елементи гри об’єднує роботи більшості дослідників. Деякі...

Подробнее

Реферат на тему: Еволюція процесу пізнання   Одна з найголовніших тенденцій сучасної психології – зосередити свою увагу на процесах пізнання людиною навколишнього світу. Історичний розвиток психологічної науки доводить, що перші грецькі філософи усвідомлювали, щоб пояснити уявлення про світ, які привертали...

Подробнее

Реферат на тему: Українська національна система виховання Українська національна система виховання Всі компоненти духовності українського народу, як і його матеріальної культури, становлять національні цінності, які є серцевиною освіти і виховання. Матеріальні та духовні надбання пізнаються, шануються і примножуються працею рук,...

Подробнее

Реферат на тему: Народознавство та пошуково-експедиційна робота в системі підготовки майбутнього вчителя-філолога Сьогодні на фоні багатьох глобальних проблем виділяється домінантна – криза духовності нашого суспільства, що проявляється у відчуженні від національно-культурних надбань попередніх поколінь, у незнанні народних виховних традицій. Як...

Подробнее
Страница 275 из 644« Первая...102030...273274275276277...280290300...Последняя »