Реферат на тему: Культурний тезаурус як важлива частина ключової культурної компетенції майбутніх учителів З переходом у ХХІ століття наша держава висуває нові вимоги до фахівців різних галузей, особливо в освітній сфері. Важливим фактором гуманізації та гуманітаризації нашої освіти виступає особистість...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості підвищення кваліфікації вчителів Німеччини У сфері гендерного виховання вирішальною є якість навчально-виховного процесу. Відповідно до цього, підвищення кваліфікації вчителів є центральним завданням для особистісного розвитку дівчат і хлопців у школі. Сюди належить систематичне вивчення дидактики і...

Подробнее

Реферат на тему: Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю у Франції У Франції, де соціальна педагогіка виступає складовою частиною соціальної роботи, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю є одним із провідних напрямів соціальної роботи, який концентрує найбільшу кількість асигнувань та...

Подробнее

Реферат н тему: Статеве виховання підлітків – важлива умова формування повноцінної особистості   Статеве виховання – одна із складових морального, тому, відповідно, за його відсутності, неможливо вважати особистість всебічнорозвиненою, високодуховною, гармонійною. Тривалий час існувала хибна думка, що питання інтимних стосунків...

Подробнее

Реферат на тему: Формування готовності викладачів та студентів до використання НІТ в медичному навчальному закладі Провівши аналіз розвитку комп’ютерних засобів, можна стверджувати, що з розвитком науки й техніки виникатимуть все нові і нові технології навчання і межі вдосконалення їх невідомі....

Подробнее

Реферат на теему: Зміст та структура соціальної компетентності   В умовах перехідного періоду перед соціальними педагогами та психологами постає складне завдання формування соціальної компетентності наступного покоління. Проблема формування соціальної компетентності акумулює в собі багато значних та вагомих питань, характерних не...

Подробнее

Реферат на тему: Розвивальне навчання Проблема розвивального навчання настільки актуальна, що немає, мабуть, жодного вчителя, який би не задумався над нею. Що таке розвивальне навчання? Чим воно відрізняється від звичного, рідного, яке почали раптом називати «традиційним» і вкладати в це...

Подробнее

Реферат на тему: Символічна модель образу світу старшокласників Актуальним напрямком роботи сучасної психології в системі освіти є вивчення образу світу молоді. Образ світу є результатом психічного відображення реальності, що проявляється у знаннях про світ (когнітивний компонент), емоційному переживанні реальності (афективний...

Подробнее

Реферат на тему: Урок з природознавства: горизонт, сторони горизонту. Тема: Горизонт. Сторони горизонту. Мета: формувати в учнів поняття “горизонт”, “лінія горизонту”, “відкрита місцевість”, “закрита місцевість”, “основні” і проміжні сторони горизонту”; навчити їх визначати сторони горизонту; розвивати спостережливість, пам’ять, виховувати бережливе...

Подробнее

Реферат на тему Вітчизняний підручник з електротехніки: аналіз стану шляхи становлення   В Україні йде процес інтенсивного створення сучасної навчальної літератури. Нажаль підручники (П) та навчальні посібники (НП) з електротехніки (Е), що видані останнім часом, наприклад [1,2], не в повній...

Подробнее
Страница 272 из 644« Первая...102030...270271272273274...280290300...Последняя »